Τελευταίες αναρτήσεις

8 Φεβρουαρίου 2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Ένα από τά εργαλεία πού χρησιμοποίησε η πολιτική εξουσία γιά νά έλεγχει καί τιθασεύει τήν κοινωνία μέ κύριο σκοπό τά δικά της συμφέροντα, τό ονόμασαν Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τό νομικίστικο τέχνασμα πάνω στό οποίο στήριξαν τά χωρίς τέλος βλαπτικά γιά τίς τοπικές κοινωνίες οργανωτικά πειράματα τους, λέει ότι παραχωρούνται κάποιες εξουσίες από τήν κεντρική διοίκηση στίς τοπικές κοινωνίες γιά νά ρυθμίζουν τοπικής σημασίας υποθέσεις τους.

Καί οι δύο πλευρές τού θέματος, κινούνται σε φρικτά ψέματα . Διότι ούτε τίς τοπικές υποθέσεις χειρίζονται επαρκώς τά δημοτικά συμβούλια γιά τό συμφέρον τών τοπικών κοινωνιών, ούτε είναι δημοκρατία να σέ εξουσιοδοτεί αυτός πού εξουσιοδοτείται από σένα, γιά νά αυτοδιαχειρίζεσαι ανεπαρκώς συλλογικά σου συμφέροντα.

Γιά να πετύχουν τούς σκοπούς των, δίχασαν επί πλέον τις τοπικές κοινωνίες μέσα από κάθε μορφής φατριασμό καί στίς οποίες πλανάται τό ερώτημα. Μά πουθενά δέν υπάρχουν άνθρωποι;

Καί βέβαια υπάρχουν, αρκεί να προσβάλλουμε τό σύστημα καί να απελευθερωθούμε από τίς διχαστικές πρακτικές του. Αρκεί νά μήν ξεχνάμε τήν αρχή, ότι κανένα ατομικό συμφέρον δέν διασφαλίζεται μέσα στην συλλογική αστάθεια.

Ο χώρος λοιπόν στόν οποίοι μπορεί άμεσα να καταξιωθεί η αρχή τής παραγωγικής ενότητας μέ βάση τίς αξίες τού καθ ένός, ειναι η τοπική αυτοδιοικηση, όταν τήν απελευθερώσουμε από τά ξένα δεσμά της καί τούς υποκριτικούς εναγκαλισμούς από τήν πολιτική εξουσία.

Τότε, οι Αρχοντες θά υπερασπίζονται αποτελεσματικά τούς δημότες πολίτες σέ όλο το φάσμα τών κοινών συμφερόντων τους και θά ανοίγει ο δρόμος γιά τούς άριστους.

Οικτρή αποτυχία τού σημερινού συστήματος, είναι να πεθαίνουν οι τοπικές κοινωνίες, να αδειάζουν τά χωριά από νέους καί εκπρόσωποι τής σημερινής τοπικής αυτοδιοικήσεως νά μαλώνουν μεταξύ τους γιά δευτερεύουσας ή ασήμαντης σπουδαιότητας υποθέσεις πού αφορούν δήμους χωρίς δημότες, νά τρέχουν πίσω από τούς αποτυχημένους εκπροσώπους τής νομοθετικής εξουσίας καί νά φωτογραφίζονται μέ όλους αυτούς που καθημερινά παίρνουν δολοφονικώτερα μέτρα εναντίον τών δημοτών.

Εμείς λοιπόν, λέμε τέρμα σε όλα αυτά. 

Διακηρύσσουμε επανάσταση ήθους καί διαμορφώνουμε μεταξύ μας Πανελλήνιο αυτοδιοικητικό κίνημα τό οποίο θα λειτουργεί μέ βάση αυτές τίς αρχές οί οποίες θά είναι ενιαίες σέ όλη τήν έκταση τής χώρας καί παρουσιάζουμε τό δικό μας πρόγραμμα τό οποίο προωθούμε άμεσα ή μέσω τών συστημάτων πληροφορήσεως στούς δημότες. 

Δηλαδή, ο καθε υποψήφιος στίς αυτοδιοικητικές εκλογές πού θα ενταχθεί στό κινημα, αυτό θα παρουσιάζει ως κύριο προγραμμα του. 

Βασική μας διακηρυξη: 

Ο λαός, αποτελεί πρωτογενη πηγή εξουσίας. Αυτή δέν τού χαρίζεται από κανέναν καί μέσω τών άμεσων εκπροσώπων του στήν Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάνει εισηγήσεις κοινού ενδιαφέροντος σ΄αυτούς που νομοθετούν ή τούς ελέγχει για τούς νόμους καί τίς αποφάσεις πού τόν αφορούν, καταγγέλει αντικοινωνικά μέτρα μέ κάθε πρακτικό τρόπο πού θα εμπνευστεί. Επομένως ο κάθε βουλευτής, αποτελεί νομοθετικό σώμα καί μόνον. Θά κρίνεται γιά τίς νομοθετικές του δρστηριότητες, γιά τις παρεμβάσεις του απέναντι σε άδικες και σκοτεινές υπουργικές αποφάσεις πού μας αφορούν καί επιβαρύνουν, στό αν τήρησε τό πρόγραμμα γιά τό οποίο ψηφίστηκε. 

Η αποτελεσματικότητα με τήν οποία θά ανταποκρίνεται σε ολα αυτά, θα συνοδεύεται με τίς αναλογές τιμές ή τήν απαξίωση από τόν δήμο και τούς δημότες καί θά δέχεται πόλεμο εναντίον του μέ κάθε πρόσφορο μέσο πού θα εμπνευστεί η δυναμική τής κοινωνίας. 

Προϋπόθεση συμμετοχής στό κίνημα είναι: 

1ον Η καταδίκη όσων ψηφισαν τήν παράδοση τής Μακεδονίας καί οι οποίοι θα χαρακτηριστούν εσαεί ανεπιθύμητα πρόσωπα, ντροπές γιά τά χωριά τους καί τίς οικογένειές τους. 

2ον Η καταδίκη τών μνημονίων, τών μνημονιακών πολιτικών καί τών συντελεστών τους, οι οποίοι ευθύνονται γιά τήν συστηματική εξόντωση τών πολιτών με φόρους οι οποίοι είναι άδικοι, υπεράνω τών δυνατοτήτων τους και για τήν επικείμενη διάλυση τής πατρίδας μας. 

3ον Η συμμετοχή σε δικαστικές διαδικασίες γιά νά αποζημειωθούν οικονομικά καί ηθικά από τούς αυτουργούς ντόπιους καί Ευρωπαίους, όσοι επλήγησαν από τίς μνημονιακές πολιτικές και τίς ανθελληνικές πρακτικές. 

4ον Η καταγγελία με βάση τόν αντιρατσιστικό νόμο όσων προωθούν τόν ρατσισμό σέ βάρος τών Ελλήνων πολιτών 

5ον Η καταδίκη τών ανεπαρκών πολιτικών πού προστατεύονται από την αστυνόμια, ενώ αφήνουν έρμαιο τών κακοποιών τόν πολίτη στόν οποίο συστήνουν "να κάνει ότι κοιμάται" μπροστά στόν εισβολέα κακοποιό 

6ον Η καταδίκη τών πρακτικών πού συνέβαλαν στήν δημογραφική εξόντωση τών Ελλήνων πολιτών οι οποίοι σήμερα βιώνουν καταστάσεις γενοκτονίας. 

Τρόπος λειτουργίας μας. 

Κάθε δήμος, αντιπροσωπεύεται στήν Κεντρική διοίκηση τού κινήματος. 

Έδρα της θά είναι η Θεσσαλονίκη γιά να δείξουμε τήν στήριξή μας στήν στοχοποιημένη από ξένα κέντρα συμπρωτεύουσα. 

Σέ κάθε δήμο, τό κίνημά μας, ανεξάρτητα μέ τά ποσοστά του στίς εκλογές, θα διαθέτει τμήμα διαμαρτυριών τών πολιτών ή εισηγήσεων πάνω σέ θεματα γενικής σπουδαιότητας τα οποία πρέπει νά ρυθμίζονται νομοθετικά γιά τό συμφέρον καί την ευταξία στήν κοινωνία. Θα προκαλεί τούς άλλους δημοτικούς συμβούλους νά πάρουν θέσεις καί θα δίνει δημοσιότητα. 

Τά σοβαρά θέματα ευρύτερης σημασίας θα προωθούνται στήν κεντρική διοίκηση γιά συστηματική και αποτελεσματική προβολή τους. 

Συστήνονται γραφεία υπερασπίσεως τού πολίτη από εθελοντές αρχικά νομικούς, σέ επίπεδο τοπικό καί κεντρικό. 

'Ολα τά τεκμηριωμένα αιτήματα, θα απευθύνονται στούς βουλευτές τής περιοχής στούς οποίους αρνούμαστε αυστηρά οποιοδήποτε έργο εκτός από τό νομοθετικό γιά τό οποίο εχουν επιλεγεί. 

Περιπτώσεις πού με τίς αποφάσεις έγιναν αδικίες εις βάρος τών πολιτών, θα επισύρουν αγωγές καί θά προβάλλοται αιτήματα αποζημειώσεων απο τούς συντελεστές τής πράξεως. 

Οποιαδήποτε άρνηση από μέρους των γιά παραγωγική συνεργασία θά απαντάται από τό αυτοδιοικητικό σύστημα μέ τήν προώθηση τής απαξιώσεως στήν κοινωνία η οποία θα πληροφορείται από τά μέσα πληροφορήσεως πού διαθέτει τό κινημα καθώς καί από δηλώσεις τύπου τού δήμου. 

Άς μήν ξεχνάμε ότι τήν ζωή μας τήν έχουν μετατρέψει σε καθημερινή κόλαση μέσα από τα πονηρά "απαγορεύεται" τα οποία στοχεύουν μόνον στό γέμισμα τών διαρκώς άδειων κρατικών ταμείων, στό να τρέχουμε ασθμαίνοντας γιά να μήν σκεπτώμαστε άλλα πράγματα καί στό νά υποτασώμαστε στούς εξουσιαστές μας γιά "προστασία" ...

Συστήνεται άμεσα ενιαίος διαδικτυακός τηλεοπτικός στάθμός γιά τήν ενημέρωση καί τόν συντονισμό τών δράσεων. Σκοπός ευρύτερος, να αποκτήσει η Κεντρικη Αυτοδιοίκηση τηλεοπτικό σταθμό καί ραδιόφωνο Πανελλήνιας εμβέλειας μέσα από τά οποία θά προβάλλονται θέματα αυτοδιοικητικά πού θα ξεκινούν από τα καθημερινά προβλήματα τού πολιτη στίς σχέσεις του με τούς νόμους τού κράτους, μέχρι τά δημόσια έργα, τήν τοπική οικονομία, τήν διαφανεια, τήν παιδεία, τόν πολιτισμό, περιβάλλον κλπ. 

Μέσα από αυτές τίς δομές, καλύπτεται τό τεράστιο κενό ανάμεσα σέ κυβέρνηση καί πολίτη καί οδηγούμαστε σταδιακά στήν άμεση δημοκρατία. Σ΄αυτήν, ο πολίτης θά νομοθετεί ξεκινώντας σήμερα με το νά εκφράζει δραστικά την θέληση του, καταδικάζει κάθε τι πού ο κάθε εκλεγμένος θεωρεί αυθαίρετα ως εν λευκώ εξουσιοδότηση καί ο οποίος έχει εξουσιοδητηθεί μόνον γιά τό συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει στόν λαό, πολεμά αυστηρά τήν αδιαφάνεια καί κάθε μορφή προσβολής πρός τήν θέληση καί τα δίκαια αυτού πού δίνει τήν εξουσιοδότηση. 

Δηλαδή, ο δήμος καί το δημοτικό συμβούλιο, περα από τίς τοπικής σημασίας υπηρεσίες, ενεργούν ως ενδιάμεσοι πού μεταφέρουν τήν διαρκή θέληση τού λαού των στήν νομοθετική καί εκτελεστική εξουσία.

Πρός τόν σκοπό αυτό, καθορίζονται λαϊκές συνελεύσεις στίς οποίες θα συζητούνται τα αιτήματα πού έχουν υποβάλει οι πολίτες καί τα οποία θα τυγχάνουν ανάλογης διαχειρήσεως.

Όταν γιά παράδειγμα αποφασίζεται από τήν κυβέρνηση κάποιο μέτρο δήθεν για τήν ασφάλεια τών πολιτών καί τό οποίο συνοδέυεται από τήν ανάλογη δαπάνη σε ατομικό ιδίως επίπεδο για τόν πολίτη, αμέσως αυτός γνωρίζει ότι γίνεται γιά τά λεφτά. Δέν έχει τρόπο να διαμαρτυρηθεί καί να τό αντικρούσει μέ συνέπεια νά δημιουργούνται αυτοδιαλυτικές τάσεις στήν κοινωία. Αυτό θα αποτελεί εδώ αντικείμενο συζητήσεως σε τοπικό επίπεδο καί στήν συνέχεια προβολής του στό κεντρικό κίνημα γιά να εκφραστεί οργανωμένα η απόρριψή του.

Όταν δούν οι ανθρωποι ότι η συμμετοχή τους πιάνει τόπο, θά γίνει μέρος τής ζωής των η λαϊκή συνέλευση καί θα αναστηθούν οι τοπικές κοινωνίες. 

Δέν προβάλλουμε προγράματα πού μάς δεσμεύουν άσκοπα, όπως κάνουν οι κλασικοί τού συστήματος καί τά οποία μετά αδυνατούν να υλοποιήσουν. 

Προγράμματα μας, θα είναι η χρηστή διοίκηση καί οι εισηγήσεις τών δημοτών γιά δημόσια έργα καί παρεμβάσεις, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα να τα ιεραχούν.

Προβαλλουμε μόνον τό κοινωνικό αίτημα γιά δημιουργία δραστικών μέτρων καί παροχών υπέρ τών νέων πού εξαναγκάστηκαν σε μετανάστευση ώστε να επιστρέψουν στήν πατρίδα, καθώς καί μέτρων πού θά στηρίζουν τήν νέα οικογένεια.

Αντί γιά πρόγραμμα, παρουσιάζουμε αυτή τήν κοινή διακήρυξη πού θά φθάσει καί στήν τελευταία γωνιά τής πατρίδας μας. 

Επειδή οι αδυναμίες καί αστοχίες κάποιων αυτοδιοικητικών σχετίζονται με τό σύστημα, αν έχουν καλές προθέσεις, θά συνταυτιστούν καί αυτοί μαζί μας στήν πορεία. Εκεί, θά δίνουμε διαρκώς μεγαλύτερο κτύπημα σέ όλο τό άθλιο αντιπαραγωγικό κατεστημένο πού έκανε τήν πατρίδα μας να κρατά πρώτη τα τριτοκοσμικά σκήπτρα τού πλανήτη. 

Ολα τά προγράμματα σέ όλο τό φάσμα τής πολιτικής έχουν περίτρανα διαψευστεί. Γι΄αυτό εμείς βοηθάμε να απελευθερωθεί η δυναμική τής κοινωνίας η οποία είναι η μόνη πού μπορεί να παράγει έργα πάνω από κάθε φαντασία. 

Εμείς δέν δεχόμαστε να εξοντώνουν τούς πολίτες δημοτες μας μέ φονικούς φόρους καί εισφορές πού είναι πάνω από τίς φοροδοτικές δυνατότητές των καί πού κατευθύνονται σε βαρέλι χωρίς πάτο διότι τούς καταπίνει η ατιμώρητη αδιαφάνεια καί τά ξένα υπόγεια συμφέροντα με τά οποία έχουν δεσμεύσει τον λαό ψεύτες πολιτικοί. 

Δέν μένουμε αδρανείς όταν γνωρίζεις οτι τα μέτρα πού επέβαλαν στόν Ελληνικό λαό, όχι μόνον είναι αδικαιολόγητα αλλά αποτελούν στάδιο άλλων δεινών πού θα ακολουθήσουν. 

Δέν θεωρούμε τό έργο τού εκπροσώπου τής κοινωνίας ώς πεδίον επαγγελματικής επιβιώσεως, ή πλουτισμού, ή γιά να προβάλλουμε τόν ατομικό μας συμπλεγματισμό στίς επίσημες εκδηλώσεις. 

Αν έχεις επίγνωση των πραγμάτων, συστρατεύσου καί στράτευσε με βάση τά πάρα πάνω. 

Τό κίνημα αυτό, θα δημιουργήσει άξιους εκπροσώπους σε όλα τα πεδία, πού θα προκύπτουν από τήν γεναία διαφάνεια καί όχι απο τά σκοτεινά κέντρα τά οποία μέ τούς εκπροσώπους των σπείρουν τόν όλεθρο καί τήν σύγχυση στήν κοινωνία. 

Τό Αυτοδιοικητικό κίνημα, περιμένει όλους τούς πολίτες τής χώρας. (Πληροφορίες στό ιστολόγιο ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ή www.dermatas.blogspot.com)Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.