Τελευταίες αναρτήσεις

12 Αυγούστου 2018

Παγκοσμιοποίηση και εθνική κυριαρχία.

Του Νίκου Ιγγλέση

Ένας αδυσώπητος πόλεμος διεξάγεται ήδη, σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης (globalization) και των επί μέρους κοινωνιών, που αντιπροσωπεύονται από τα κράτη-έθνη. Το διακύβευμα της σύγκρουσης είναι ο έλεγχος της κυβέρνησης κάθε κράτους από τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης ή απ’ αυτές που αντιτίθενται σ’ αυτήν. Ο έλεγχος της κρατικής δομής χρησιμοποιείται προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή, είτε προς την αποδυνάμωση της εθνικής κυριαρχίας είτε προς την ενίσχυσή της.

Η παγκοσμιοποίηση είναι το ανώτατο, μέχρι στιγμής, στάδιο του καπιταλιστικού συστήματος που προωθεί την ολοκλήρωσή του σε πλανητική κλίμακα. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ο σύγχρονος ιμπεριαλισμός, όπως πιστεύουν κάποιοι μαρξιστές, αλλά ένα εντελώς νέο και διαφορετικό επίπεδο της εξέλιξης του καπιταλισμού. Ο Β. Ι. Λένιν στο κλασσικό έργο του «Ο ιμπεριαλισμός – ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού» που γράφτηκε πριν από 100 χρόνια, το 1916, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επισημαίνει ότι ο ιμπεριαλισμός έχει πέντε βασικά χαρακτηριστικά:

α) Η συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου έχει φτάσει σε τέτοια υψηλή βαθμίδα ανάπτυξης ώστε να δημιουργεί μονοπώλια.
β) Η συγχώνευση του τραπεζικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό έχει δημιουργήσει μια χρηματιστική ολιγαρχία.
γ) Η εξαγωγή κεφαλαίου αποκτά εξαιρετικά σπουδαία σημασία, σε διάκριση από την εξαγωγή εμπορευμάτων.
δ) Η συγκρότηση διεθνών μονοπωλιακών ενώσεων των κεφαλαιοκρατών που μοιράζουν τον κόσμο.
ε) Το εδαφικό μοίρασμα της γης (σ.σ. αποικίες) έχει τελειώσει από τις Μεγάλες Δυνάμεις.


Ο ιμπεριαλισμός από τις αρχές του 19ου αιώνα, βασίστηκε στις μεγάλες και ισχυρές καπιταλιστικές χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Ιαπωνία, ΗΠΑ κλπ) που μοίρασαν τον κόσμο σε σφαίρες πολιτικής και οικονομικής επιρροής, οι οποίες προστατεύονταν με τη στρατιωτική ισχύ αλλά και με δασμολογικά τείχη. Αυτό έγινε είτε μέσω άμεσης εδαφικής κατάκτησης και εποικισμού είτε διαμέσου έμμεσων μεθόδων άσκησης ελέγχου στην πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία άλλων κρατών. Οι επισημάνσεις του Λένιν ίσχυαν εντός της σφαίρας επιρροής κάθε αυτοκρατορίας (imperium), εξ’ ου και ιμπεριαλισμός. 

Οι πόλεμοι και ιδιαίτερα ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, γίνονταν για την επέκταση της επιρροής κάθε ιμπεριαλιστικής δύναμης. Αντίθετα η παγκοσμιοποίηση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας διεθνούς αγοράς, χωρίς σύνορα, που θα υπερβαίνει τους κρατικούς διαχωρισμούς και τον οποιοδήποτε εθνικό έλεγχο και προστατευτισμό. Γι’ αυτό η παγκοσμιοποίηση βρίσκεται σε στρατηγική σύγκρουση με τα κράτη – έθνη. 

Συμπέρασμα: Ο ιμπεριαλισμός βασίστηκε σε ισχυρούς κρατικούς δρώντες, ενώ η παγκοσμιοποίηση αποσκοπεί στην πλήρη αποδυνάμωση, την υπέρβαση ή και τη διάλυση των κρατών. Όσοι δεν αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα και μένουν εγκλωβισμένοι σε ιδεολογήματα του παρελθόντος αδυνατούν νε ερμηνεύσουν τις εξελίξεις και να παρέμβουν πολιτικά σ’ αυτές.

Οι βασικοί πυλώνες της παγκοσμιοποίησης είναι τρεις:

1. Η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων. Κανένας φραγμός δεν πρέπει να υπάρχει στην ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου από μια αγορά στην άλλη, από τη μια χώρα στην άλλη, από τη μια ήπειρο στη άλλη. Αυτά τα κεφάλαια που διατρέχουν τον πλανήτη, αναζητώντας επενδυτικές «ευκαιρίες» για να τοποθετηθούν, αποτελούν τις περίφημες «αγορές» που καθορίζουν που θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και που ύφεση, ποιος λαός θα χρεοκοπήσει και ποιός όχι.

2. Η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Τα προϊόντα από χώρες χαμηλού, εργατικού, φορολογικού και περιβαλλοντικού, κόστους πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς δασμούς, τέλη και ειδικούς φόρους, καταστρέφοντας έτσι τις εθνικές οικονομίες και τους μικρούς παραγωγούς. Οι πολυεθνικές εταιρείες χτίζουν τα εργοστάσιά τους σε φθηνές χώρες και από εκεί εξάγουν τα προϊόντα τους στον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης μπορούν να εκβιάζουν τους εργαζόμενους σε μια χώρα ότι αν δεν αποδεχτούν χαμηλότερες αμοιβές θα μεταφέρουν το ή τα εργοστάσιά τους αλλού.

3. Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Οι άνθρωποι πρέπει να απαλλαγούν προοδευτικά από δεσμούς εθνικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς, δηλαδή, με ότι τους δένει με τον τόπο τους και να μετακινούνται εκεί όπου τους χρειάζεται το κεφάλαιο. Γι’ αυτό ενθαρρύνονται τα μεταναστευτικά ρεύματα (ανοιχτά σύνορα) προς τις ανεπτυγμένες χώρες, προκειμένου να υπάρχει ένας εφεδρικός στρατός εργαζομένων που θα είναι διατεθειμένος να δουλέψει με χαμηλότερη αμοιβή, συμπιέζοντας έτσι τους μισθούς των ντόπιων εργαζομένων. Παράλληλα, οι μεταναστευτικές ροές μειώνουν την κοινωνική συνοχή στις χώρες υποδοχής, δημιουργώντας πολυπολιτισμικές οντότητες που, λόγω κατακερματισμού, έχουν περιορισμένη δυνατότητα να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα, που δεν είναι πια κοινά για τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες.

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις εξουσιάζουν ήδη εκατομμύρια ανθρώπων που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το «λαό» τους. Οι πολυεθνικές λαμβάνουν αποφάσεις εθνικής σημασίας για τις επενδύσεις, την παραγωγή και κατανομή των προϊόντων, τις τιμές, τις αμοιβές και την απασχόληση. Παράλληλα οι μεγαλύτερες από αυτές ασκούν και ένα είδος «ιδιωτικής εξωτερικής πολιτικής», συχνά διαφορετικής από αυτή των εθνικών κρατών, στις συναλλαγές τους με άλλες τοπικές κυβερνήσεις, ενώ έχουν εμφανιστεί και περιπτώσεις δημιουργίας «ιδιωτικών στρατών». Οι πολυεθνικές αποτελούν υβρίδια νέου είδους κρατών, χωρίς σύνορα, αλλά με μεγάλη ισχύ και δημιουργούν γι’ αυτό και το αναγκαίο ιδεολογικό πλαίσιο. Ο λαός μιας χώρας έχει στην πραγματικότητα δύο κυβερνήσεις. Η πρώτη είναι αυτή που εκλέγει κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια που είναι προσωρινή και αδύναμη. Η δεύτερη και πολύ πιο ισχυρή είναι μόνιμη και αποτελείται από τους εκπροσώπους των πολυεθνικών επιχειρήσεων και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.

Το κύριο εμπόδιο στις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης αποτελούν τα κράτη-έθνη με τα θεσμοθετημένα κυριαρχικά συμφέροντά τους. Η προοδευτική αποδυνάμωση των κρατών, η μεταφορά μέρους της κυριαρχίας τους σε υπερεθνικές δομές και ο εγκλωβισμός τους μέσα σε διεθνείς οικονομικές συμφωνίες αποσκοπούν στην προετοιμασία της εγκαθίδρυσης μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης χωρίς καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτός είναι ο σημερινός φασισμός, ο φασισμός του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Οι πολιτικές της παγκοσμιοποίησης στην ευρωπαϊκή ήπειρο υλοποιούνται από την Ε.Ε. και την Ευρωζώνη. Πολλές βασικές αρμοδιότητες των κυβερνήσεων έχουν, βάσει των ευρωπαϊκών συνθηκών, εκχωρηθεί στην Κομισιόν και στην αδιαφανή γραφειοκρατία των Βρυξελλών, ενώ η νομισματική ανεξαρτησία έχει παραχωρηθεί στην ΕΚΤ. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μανουέλ Μπαρόζο σε ομιλία του, το 2014, είχε πει: «Η Ε.Ε. είναι ένα εργαστήρι της παγκοσμιοποίησης». Η Ελλάδα, από το 2010, έγινε ένα από τα πειραματόζωα στο εργαστήρι.

Παράλληλα, μια σειρά διακρατικών συμφωνιών προετοιμάστηκαν ή υπογράφηκαν για να θεσμοθετήσουν τους κανόνες του ελεύθερου – χωρίς δασμούς – εμπορίου και τη νομική προστασία των πολυεθνικών εταιρειών από τις πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων. Βασικές τέτοιες συμφωνίες είναι: 
- Η Συμφωνία Διεθνούς Εμπορίου (NAFTA) μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. 
- Η Συμφωνία Συνεργασίας των δύο Πλευρών του Ειρηνικού (TTP) μεταξύ των ΗΠΑ, άλλων έντεκα χωρών της Αμερικής και της Ασίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. 
- Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ της Ε.Ε. και του Καναδά. - Η Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (TTIP) μεταξύ της Ε.Ε. και ΗΠΑ. 
Μετά την εκλογή του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να επικυρώσει την TTIP που είχε προετοιμάσει η προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, απέσυρε τις ΗΠΑ από την TTP, ζήτησε την αναθεώρηση της NAFTA, ενώ άρχισε την επιβολή δασμών σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων με στόχο το δίκαιο εμπόριο. Οι ανταγωνιστές της Αμερικής προχωρούν ήδη σε δασμολογικά αντίποινα. Η Belle Epoque της παγκοσμιοποίησης πνέει τα λοίσθια και οι δυνάμεις που την εκπροσωπούν αισθάνονται το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια τους.

Από τη δεκαετία του ’80 ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός επικράτησε στη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Μετά την κατάρρευση των «κομμουνιστικών» καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τη διετία 1990-91, η παγκοσμιοποίηση άρχισε να επελαύνει χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο. Ως ιδεολογικό Μανιφέστο της χρησιμοποίησε το βιβλίο του αμερικανού καθηγητή Φράνσις Φουκουγιάμα «Το τέλος της Ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος» που εκδόθηκε το1992. Την ίδια χρονιά υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ που θεσμοθετεί τις αρχές της παγκοσμιοποίησης στην Ευρώπη και εισάγει τις διαδικασίες υιοθέτησης του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ ( τέθηκε σε κυκλοφορία το 2002). Μέσα από τις μετέπειτα συνθήκες, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ε.Ε. η παγκοσμιοποίηση συμβολαιοποιήθηκε, έγινε το σημερινό ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το 2002 ο τότε αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον δήλωσε ότι: «Η παγκοσμιοποίηση είναι το οικονομικό ισοδύναμο της φύσης και ότι είναι το προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του κόσμου».

Το κείμενο αυτό αποτελεί τμήμα του κεφαλαίου «Η Παγκοσμιοποίηση» από το νέο βιβλίο του Νίκου Ιγγλέση «Στρατηγικές επιλογές επιβίωσης του Ελληνισμού» που θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» στις 4-8-18.

Πηγή GreekAttack 
Το είδα Ας Μιλήσουμε Επιτέλους
ΑΒΕΡΩΦShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.