Τελευταίες αναρτήσεις

23 Μαΐου 2018

Μεγάλη αδυναμία η δύναμή τους

Πώς το ατού της Τουρκίας μπορεί να της γίνει μπούμεραγκ 

Από τον Σαράντο Ι. Καργάκο 

Η δύναμη δέν εἶναι πάντα δύναμη ἄν αὐτός πού τήν κατέχει κυριαρχεῖται ἀπό ματαιδοξία ἤ ἄν πρόκειται περί κράτους. Ἡ δύναμη ἀφήνεται ἀνεξέλεγκτη νά ὁδηγεῖ τό ἅρμα τῆς ἐξουσίας. Ἄς μήν ἀναφερθοῦμε στήν τραγωδία τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας πού τό πάθος γιά ἐπέκταση τήν ὁδήγησε στήν ἀνεμώλια ἐκστρατεία τῆς Σικελίας (415-419 π.Χ.) οὔτε καί στή Ναπολεόντεια Ἐποποιία πού ἔκλεισε μέ δραματικό τρόπο στό Βατερλώ (18/6/1815).

Ἄς περιοριστοῦμε σέ πιό κοντινά περιστατικά. Ἡ δύναμη τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας ὑπῆρξε ἡ καταστροφή της, ἐνῶ ἡ μετέπειτα ἀδυναμία της ὑπῆρξε ἡ δύναμή της. Ἡ ὑπεροψία, τέλος, ὁδήγησε τούς Ἀμερικανούς στό Βιετνάμ γιά νά γράψουν κι αὐτοί μιά δική τους τραγωδία αἶσχος, πού παρά λίγο νά μήν ἔχει τέλος. Σήμερα «οἱ ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς πόρτας», ἡ γειτόνισσα Τουρκία μέ πληθυσμό πού ἀριθμεῖ πάνω ἀπό 80.000.000, μέ τό πρόσχημα ὅτι περιβάλλεται ἀπό λαούς ἱστορικά ἐχθρικούς (Ἕλληνες, Βούλγαρους, Ἀρμένιους, Σύριους, Ἰρανούς) καί στό ἐσωτερικό της τούς Κούρδους –καί ὄχι μόνον αὐτούς– ἐξοπλίζεται συνεχῶς καί διαθέτει σήμερα ἕναν στρατό πού ὑστερεῖ ἀριθμητικά μόνον ἔναντι τῆς Κίνας, πιθανῶς καί τῆς Ἰνδίας καί τοῦ Πακιστάν. 

Ὁ στρατός αὐτός λόγω τῆς συνεχοῦς ἐμπλοκῆς του σέ πόλεμο μέ τούς Κούρδους εἶναι πάντα ἑτοιμοπόλεμος, εἰδικά γιά περιπτώσεις ἀνορθόδοξου πολέμου, γίνεται ὅμως ἐμπειροπόλεμος μέ τή νέα ἐμπλοκή σέ πόλεμο μέ τή Συρία.

Παράλληλα, μέ τίς συνεχεῖς παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου ἐκγυμνάζει τή συνεχῶς ἐμπλουτιζόμενη ἀεροπορία της, ἐνῶ τό ἴδιο πράττει καί μέ τό πολεμικό ναυτικό, πού ἔχει μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο γιά πρώτη φορά ὑπεροχή ἔναντι τοῦ ἑλληνικοῦ, κι ἄς λέει ἀτυχῶς ὁ ὑπουργός μας ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὅτι τά ἕξι (στήν πραγματικότητα τέσσερα) ὑποβρύχιά μας εἶναι ὑπερόπλο. Ἄν τά ὑποβρύχια ἦσαν ὑπερόπλο, οἱ Γερμανοί θά εἶχαν νικήσει καί στόν Α΄ καί στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα ἡ Τουρκία δημιουργεῖ μιά δική της βιομηχανία ἀνταλλακτικῶν, πυρομαχικῶν κ.λπ. Ἀγοράζει καινούργια ὅπλα ἀπό τή μέχρι χθές μεγαλύτερη ἐχθρό της, τή Ρωσσία, καί μέ τή βοήθειά της ἑτοιμάζει ἀτομικό ἐργοστάσιο στό Ἀκούγιου. Βοήθειά μας!

Παράλληλα δημιουργεῖ ἕνα στεφάνι συμμαχιῶν ὁλόγυρά μας, ὅπως οἱ Ἀλβανοί, οἱ Σκοπιανοί καί οἱ Βούλγαροι, ἄν πρός αὐτούς δέν τούς προφθάσαμε ἐμεῖς. Ὅλα αὐτά σέ συνάφεια μέ ὅσα συμβαίνουν στή Συρία, δημιουργοῦν ἕναν ὑποχωρητικό σκεπτικισμό σέ πολλούς συμπατριῶτες μας, καί κυρίως σέ πολιτικούς. Πολλοί σπεύδουν –ἀκόμη καί κυβερνητικά στελέχη– νά ἀποδοκιμάσουν τόν κ. Καμμένο, ἄν πεῖ κατά τό ἄσμα καί μιά κουβέντα παραπάνω. 

Οἱ Τοῦρκοι μποροῦν νά διεκδικοῦν καί νά λένε ὅτι θέλουν, ἐμεῖς ὅμως ὄχι. Ὡστόσο, ἡ ἀπειλητική δύναμη τῆς Τουρκίας δέν ἀντιμετωπίζεται μέ λεκτικά σκονάκια, ἀντιμετωπίζεται μέ μιά ἀναδιοργάνωση τοῦ στρατοῦ (θητεία 18 μηνῶν στά 20 χρόνια), μέ σκληρή καί ὄχι ψυχαγωγική ἐκγύμναση (ὅσο καλύτερα ἐκγυμνάζεται ἕνας στρατός τόσο μικρότερες οἱ ἀπώλειές του) καί, κυρίως, ὅπως ἔχω προτείνει συχνά, μέ μιά ἀμυντική συμμαχία ἀνάμεσα σέ μᾶς, στή Βουλγαρία καί στή Σερβία. 

Τό ΝΑΤΟ δέν μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει οὔτε στήν ἀπελευθέρωση τῶν δύο στρατιωτικῶν. Μήπως βοήθησε στήν Κύπρο καί στά Ἴμια; Βέβαια ἐννοῶ συμμαχία σοβαρή καί ὄχι μουσικοχορευτική, ὅπως μᾶς ἔδειξε τό βράδυ τῆς 10ης Ἀπριλίου ὁ νέος «Μεγάλος Τραγουδιστής», ὁ κ. Κοτζιᾶς. Πρῶτος «Μεγάλος Τραγουδιστής» ἦταν ὁ κ. Πάγκαλος στήν ὑπόθεση Ὀτσαλάν. Ὡστόσο, ἡ Τουρκία θά τό βρεῖ ἀπό μᾶς. Ἡ διαρκῶς αὐξανόμενη δύναμη τοῦ Ἐρντογάν, πού ὅλο καί πιό πολύ προσεγγίζει διανοητικά καί λεκτικά πρός τόν Μουσσολίνι, τόν ἔχει φέρει σέ σύγκρουση μέ τούς παραδοσιακούς συμμάχους του, τούς Δυτικούς, καί σέ μιά πολύ στενή οἰκονομική σχέση μέ τόν παραδοσιακό ἐχθρό τους τή Ρωσσία. Ὅμως ὁ Τράμπ δέν ἦλθε σάν εἰρηνοποιός, ἦλθε τήν ἐπαύριο τῆς ἐκλογῆς του σάν Τζών Γουαίην. Ἦλθε «μάχαιρα βαλεῖν».

Ἀφοῦ ἔβαλε στήν «κάτσα» τούς Εὐρωπαίους συμμάχους του, τώρα μέ μπομποδέκτη τήν Ἀγγλία στρέφεται μαχητικά κατά τῆς Ρωσσίας, συμβιβάζεται μέ τόν πρῶτο του ἐχθρό, τόν Βορειοκορεάτη πρόεδρο γιά νά στραφεῖ κατά τῆς Κίνας, πρωτίστως στό οἰκονομικό πεδίο, καί τώρα μέ σύμμαχο τό Ἰσραήλ στρέφεται κατά τῆς Συρίας. Ὁ Ἐρντογάν βρίσκεται πλέον σέ ἀμηχανία. Θυμίζουμε τό παλαιό ἆσμα: «Μά θαρρῶ πώς θά τά μπλέξω, τήν Κική ἤ τήν Κοκώ, ποιά νά διαλέξω». Δέν ἔχει περιθώρια ἐκλογῆς. Τό Ἰσραήλ, ὅπως διέσπασε τόν ἀραβικό κόσμο, θά διασπάσει καί τήν Τουρκία. Ὁ Ἐρντογάν, ὅπως ἔδειξε ἡ περίπτωση τῆς Ἱερουσαλήμ, ἐπιχειρεῖ νά γίνει σωτήρας τῶν Μουσουλμάνων. Ἀλλά ποιῶν; Σιιτῶν ἤ Σουνιτῶν; Τρέχα γύρευε!

Μέσα στήν Τουρκία ἀναμοχλεύονται, πλήν τοῦ κουρδικοῦ, καί ἄλλα ἐθνικιστικά κινήματα, πέρα ἀπό τό θρησκευτικό τῶν Ἀλεβήδων. Οἱ ὀπαδοί τοῦ Μπουλέντ ἔχουν ἀρχίσει νά δραστηριοποιοῦνται. Οἱ ἐκλογές πλησιάζουν. Μιά ἀποτυχία τοῦ «Σουλτάνου χωρίς Καφτάνι» θά εἶναι σάν νά τοῦ πέσει στό κεφάλι τό ταβάνι. Θά σπάσει, μέ ἔξωθεν παρεμβολές, ὁ τεχνητός δεσμός μεταξύ τῶν Τούρκων, πού μόνο κατά ἐλάχιστο ποσοστό θά εἶναι Τοῦρκοι, καί ἴσως ἡ ἑπόμενη γενιά νά δεῖ στή Μικρά Ἀσία νά ξεφυτρώνουν, ὅπως μετά τήν κατάλυση τῆς περσικῆς αὐτοκρατορίας ἀπό τόν Ἀλέξανδρο, νέα ἐθνικά κράτη, ὅπως τῆς Καππαδοκίας καί τοῦ Πόντου. Δέν πρέπει τότε νά χάσουμε τήν εὐκαιρία ὄχι γιά νέα ἐκστρατεία ἀλλά γιά προστασία τῶν λειψάνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Πόλη, στά Πριγκιποννήσια, στήν Ἴμβρο καί στήν Τένεδο.

Ἀλλά πρίν φθάσουμε –καί θά φθάσουμε– σ’ αὐτό ἀπαιτεῖται προσοχή. Ἡ κατάσταση εἶναι εὔρυθμα σοβαρή. Στήν Κύπρο καί μόνον ἐκεῖ ὑπάρχουν ἀγγλικές βάσεις. Τόσον ἡ κυπριακή ὅσο καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση δέν πρέπει νά μποῦν σέ αὐτό τό «τζιώτικο ραβαΐσι», γιατί τά πρῶτα πλήγματα ἀπό τίς ρωσσικές καί συριακές βάσεις θά τά δεχθοῦν οἱ ἀγγλικές, ἀλλά στήν οὐσία τά τραύματα θά διευρυνθοῦν καί θά μολύνουν (μέ κάθε ἔννοια) τή Μεγαλόνησο. Ἡ Κύπρος αὐτή τή στιγμή εἶναι στό κέντρο τοῦ κυκλῶνα τῆς συμφορᾶς.

πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.