Τελευταίες αναρτήσεις

18 Ιουλίου 2017

«ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ» ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ!!!

Ραγδαίες εξελίξεις σηματοδοτούνται, ωστόσο οι «συστημικοί» φροντίζουν να τις καλύπτουν με εύσχημο τρόπο! 

Αν πιστεύετε ότι η Ελλάδα ή παλιότερα η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες εφαρμόζονται/εφαρμόστηκαν κεφαλαιακοί έλεγχοι, ήτοι capital controls, τότε πλανάστε!

Έχετε επίσης αναρωτηθεί για τους λόγους που πλέον είναι τόσο… μπελαλίδικο να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό; Δείτε τι συμβαίνει ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ίσως στην μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα την JPMorgan Chase, που εκτός των άλλων στοχεύει και στην σταδιακή εξάλειψη των μετρητών!! 

Έχει απαγορεύσει πληρωμές με μετρητά για χρέη πιστωτικών καρτών, στεγαστικά δάνεια και δάνεια αυτοκινήτων. Έχει επίσης απαγορεύσει την αποταμίευση «οποιωνδήποτε μετρητών ή κερμάτων» σε θυρίδες ασφαλείας. 

Διαβάστε την ακόλουθη δημοσίευση του αναλυτή Joe Withrow, σχετικά με τον νόμο περί τραπεζικής μυστικότητας (BSA) και τα συμπεράσματα δικά σας… 

«Ο νόμος περί τραπεζικής μυστικότητας (BSA) απαιτεί από τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βοηθούν τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται από το νόμο να τηρούν αρχεία για όλη τη χρηματοοικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών αγορών «διαπραγματεύσιμων μέσων» – επιταγών, εντολών πληρωμής κ.λπ. 

Αυτά τα αρχεία είναι ανοικτά σε κυβερνητικό έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Επίσης υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους τόσο από τις ομοσπονδιακές όσο και από τις κρατικές κυβερνήσεις. 

Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταθέσουν άμεσα μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση κάθε φορά που ένας πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγές που τα θεσμικά όργανα θεωρούν παράξενα ή ασυνεπή με την κανονική συμπεριφορά. Αυτό είναι ανοικτό σε ερμηνεία. 

Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένοι κανονισμοί BSA που απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν κυβερνητικές εκθέσεις. Αυτοί είναι:

Έκθεση συναλλαγών νομίσματος (CTR): Για κάθε κατάθεση, απόσυρση, ανταλλαγή νομισμάτων ή άλλη πληρωμή ή μεταφορά μέσω, μέσω ή μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που περιλαμβάνει συναλλαγή σε νόμισμα άνω των 10.000 δολαρίων πρέπει να κατατίθεται CTR. Οι συναλλαγές πολλαπλών νομισμάτων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μία μόνο συναλλαγή, εάν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα γνωρίζει ότι: α) διενεργούνται από το ίδιο πρόσωπο ή για λογαριασμό του και β) έχουν ως αποτέλεσμα ρευστά διαθέσιμα ή εκταμιεύσεις από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που υπερβαίνουν τα 10.000 δολάρια. 

Έκθεση για τη Διεθνή Μεταφορά Νομίσματος ή Νομισματικών Μέσων (CMIR): Κάθε άτομο (συμπεριλαμβανομένης μιας τράπεζας) που μεταφέρει φυσικά, ταχυδρομεί τα πλοία ή προκαλεί σωματική μεταφορά, αποστολή, αποστολή ή λήψη νόμισμα, ταξιδιωτικές επιταγές και ορισμένες άλλες Τα νομισματικά μέσα συνολικού ποσού άνω των 10.000 δολαρίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τις ΗΠΑ πρέπει να καταθέσουν ένα CMIR. 

Έκθεση των Διεθνών Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (FBAR): Κάθε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης μιας τράπεζας) που υπάγεται στη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει συμφέρον, υπογραφή ή άλλη αρχή σε μία ή περισσότερες τράπεζες, χρεόγραφα ή άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σε Η ξένη χώρα οφείλει να υποβάλει FBAR εάν η συνολική αξία των λογαριασμών αυτών σε οποιοδήποτε σημείο ενός ημερολογιακού έτους υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια. 

Καθορισμός απαλλασσομένου προσώπου: Οι τράπεζες πρέπει να υποβάλουν αυτό το έντυπο για να ορίσουν απαλλασσόμενο πελάτη για σκοπούς αναφοράς CTR στο πλαίσιο του BSA. Επιπλέον, οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυτό το έντυπο ανά διετία (ανά διετία) για να ανανεώσουν τις εξαιρέσεις για τις επιλέξιμες μη εισηγμένες επιχειρήσεις και τους πελάτες μισθοδοσίας. 

Υπάρχουν επίσης αρκετοί κανονισμοί για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στις ΗΠΑ...

Έντυπο W-9… Αίτηση για αριθμό φορολογικού μητρώου και πιστοποίηση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν ταυτότητα φορολογουμένου και να πιστοποιήσουν -με επιβαλλόμενη ποινή ψευδορκίας- ότι το αναγνωριστικό τους είναι σωστό. Η τράπεζα υποχρεούται να επιβάλει τον κανόνα της «υπεράσπισης του IRS (εφορίας)», αν ισχύει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακρατήσει τα χρήματα των πελατών εάν το IRS διαπιστώσει ότι δεν έχετε παράσχει έναν έγκυρο αριθμό φορολογικού μητρώου φορολογουμένων ή δεν έχετε πληρώσει τους φόρους στα εισοδήματα σας. 

Απαιτήσεις αναγνώρισης: Οι αιτούντες πρέπει να δώσουν το όνομά τους, τη μόνιμη διεύθυνσή τους, τον αριθμό ταυτοποίησης του φορολογούμενου και την ημερομηνία γέννησής τους για να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους. Οι αιτούντες πρέπει επίσης να υποβάλουν έγκυρη άδεια οδήγησης, δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλα πρωτότυπα έγγραφα ταυτότητας. 

Υπηρεσία Ελέγχου Ενεργητικού (OFAC) Συμμόρφωση: Η τράπεζα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο αιτών δεν βρίσκεται στον κατάλογο απαγορευμένων ατόμων του OFAC. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει άτομα που έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με κυβερνήσεις ή άτομα που βρίσκονται στην Κούβα, τη Βιρμανία, τη Μιανμάρ, το Ιράν και το Σουδάν. 

Παράνομες συναλλαγές: Οι αιτούντες πρέπει να βεβαιώσουν ότι ο λογαριασμός τους δεν θα χρησιμοποιηθεί για τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα. 

Και όλες οι τράπεζες των ΗΠΑ θεωρούν τώρα μεγάλες αναλήψεις μετρητών ως ύποπτες. 

Σύμφωνα με τον νόμο περί τραπεζικής μυστικότητας, αν κάνετε ανάληψη 10.000 δολάρια ή περισσότερα σε μια ημέρα, η τράπεζά σας πρέπει να καταθέσει κάτι που ονομάζεται Έκθεση συναλλαγών νομίσματος με το δίκτυο επιβολής οικονομικών εγκλημάτων (FinCEN). Πρόκειται για ειδικό γραφείο στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. 

Και η τράπεζά σας υποχρεούται να καταθέσει στο FinCEN κάτι που ονομάζεται Αναφορά Υπόλογης Δραστηριότητας, εάν πιστεύει ότι προσπαθείτε να αποφύγετε την ενεργοποίηση μιας Αναφοράς Συναλλαγών Νομίσματος, αποσύροντας μικρότερα ποσά μετρητών. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετούνται όλες οι αναλήψεις μετρητών κάτω από το μικροσκόπιο. 

Και η εξαργύρωση μετρητών από την τράπεζα δεν είναι η μόνη δραστηριότητα που η κυβέρνηση θεωρεί ύποπτη. 

Άλλες ενέργειες που υποχρεώσουν την τράπεζα σε σύνταξη έκθεση είναι: Καταθέτοντας 10.000 δολάρια ή περισσότερα σε μετρητά με την τράπεζά σας… Μια συναλλαγή σε ξένο συνάλλαγμα αξίας 10.000 δολαρίων ή περισσότερων… Η μεταφορά περισσότερων από 10.000 δολάρια σε μετρητά προς και από τις ΗΠΑ, ή η λήψη του εν λόγω ποσού σε μετρητά σε μια ενιαία πληρωμή ως επιχείρηση, είτε ακόμα και η ύπαρξη του συγκεκριμένου ποσόυ σε λογαριασμούς εκτός των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.» 

Και όπως εύκολα διαπιστώνετε όλες οι προαναφερθείσες συναλλαγές μπορούν να μπλοκαριστούν ανά πάσα στιγμή! 
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.