Τελευταίες αναρτήσεις

13 Ιουνίου 2017

Κορυφώνονται οἱ προετοιμασίες γιὰ τὶς παρελάσεις "ὑπερηφάνειας"! (χιουμοριστικό - γράφτηκε πριν την "παρέλαση αίσχους")

Αναδημοσίευση από το Ρωμαίϊκο Οδοιπορικό: (το άρθρο γράφτηκε πριν την παρέλαση....)

Πυρετώδεις οἱ προετοιμασίες γιὰ νὰ εἶναι ὅλα ἕτοιμα γιὰ τὶς δύο παρελάσεις "ὑπερηφάνειας"  ποὺ θὰ γίνουν φέτος  στὴ χώρα μας, μία στὴν Ἀθήνα καὶ μιὰ στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ διαφορὰ μία ἑβδομάδα μεταξύ τους, (γιὰ νὰ προλάβουν ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ πᾶνε καὶ στὶς δύο). 

Ὅπως καὶ τὶς προηγούμενες χρονιές, ὑπὸ τοὺς ἤχους ἐκλεκτῶν μουσικῶν καλλιτεχνῶν, θὰ παρελάσουν πεζοπόρα καὶ μηχανοκίνητα τμήματα μὲ τὴ συμμετοχὴ ἑλλήνων καὶ ξένων LGBTQQI+, ἑλληνιστὶ ΛΟΑΤΚΚΙ+ ἤτοι: Λεσβιῶν, Ὁμοφυλοφίλων ἀνδρῶν, Ἀμφιφυλόφιλων, Τρὰνς (Διεμφυλικῶν), Κουίαρ ( Ἀνωμάλων), Κουέστιονιγκ (Σὲ ἀμφιβολία), Ἴντερσεξ (μεσοφύλων ἢ διαφυλικῶν ἢ ἑρμαφρόδιτων) + ( καὶ βάλε...). 

Ὅσον ἀφορᾶ τὴ συμμετοχὴ μηχανοκίνητων τμημάτων , στὸ πλαίσιο τῆς οἰκονομικῆς περισυλλογῆς, ὑπῆρξαν ἀμφιβολίες  γιὰ τὴν παρουσία τοὺς ἀλλὰ τελικὰ βρέθηκε λύση ἀφοῦ οἱ Δῆμοι Ἀθηναίων καὶ Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν ὁποίων γίνονται οἱ παρελάσεις, θὰ ἔχουν τὴ συνδρομὴ ἐκλεκτῶν χορηγῶν ὅπως ἡ Ἀμερικανικὴ Πρεσβεία, ἡ Vodafone, ἡ Mercedes καὶ o Γερμανικὸς Κολοσσός  Rohde & Schwarz. Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν ὁ ὅμιλος Rohde & Schwarz -μεταξὺ ἄλλων- παράγει στρατιωτικὰ προϊόντα ἀσφάλειας πληροφοριῶν καὶ ἐπικοινωνιῶν ἐγκεκριμένα ἀπὸ τὴν Γερμανικὴ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσίας Ἀσφάλειας Πληροφοριῶν καὶ ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ. 

Ὑπῆρξαν ἀνησυχίες γιὰ τὸ θεμιτό τς ὑποστήριξης ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ἐταιρία ἀλλὰ πρυτάνευσε ἡ λογικὴ ὅτι ἡ ὑποστήριξη εἶναι γιὰ καλὸ σκοπὸ καὶ σὲ κάθε περίπτωση οἱ ἀνησυχίες αὐτὲς δὲν μποροῦν νὰ ἀμαυρώσουν μιὰ γιορτὴ ἀγάπης, εἰρήνης καὶ συναδέλφωσης ὅπως εἶναι το Gay Pride. Ἐξάλλου ἔχει ληφθεῖ κάθε μέριμνα ὥστε τὸ ἐνεργειακὸ ἀποτύπωμα τῶν ὀχημάτων ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν νὰ εἶναι τὸ ἐλάχιστο δυνατό, γιὰ τὸ καλό το πλανήτη μας, ἐνῶ θὰ ὑπάρχουν καντίνες ποὺ θὰ προσφέρουν ἐκλεκτὰ πρόχειρα φαγητὰ κατάλληλα καὶ γιὰ χορτοφάγους, χωρὶς γλουτένη. Μὲ ἐνδιαφέρον ἀναμένονται καὶ τὰ βραχιολάκια paybands ανεπαφων συναλλαγῶν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα μὲ μοντέρνο καὶ βολικὸ σχεδιασμό σε ποικιλία χρωμάτων, ὥστε οἱ συμμετέχοντες στὴν παρέλαση νὰ μποροῦν νὰ κάνουν τὶς ἀγορές τους, ἀκόμη κι ἂν ἦρθαν μὲ τὰ ἐσώρουχά τους, χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ ἀνησυχοῦν ποὺ νὰ φυλᾶνε τὰ χρήματά τους καὶ τί νὰ κάνουν τὰ ρέστα τους! 

Το κεντρικὸ σύνθημα – λέξη  των φετινῶν παρελάσεων ὑπερηφάνειας εἶναι ἠ Παιδεία. Τὸ σύνθημα αὐτὸ συμπίπτει μὲ τὶς ἑξαγγελθεῖσες ἀλλαγὲς στὰ προγράμματα σπουδῶν ὅλων των τάξεων Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ποὺ πρόκειται νὰ λάβουν χώρα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Χάρη στὸν περιορισμὸ τῶν ὡρῶν μαθημάτων  που ἀφοροῦν «νεκρὲς γλῶσσες» καὶ «νεκροὺς ἀνθρώπους», τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐξασφαλίζει ὧρες προκειμένου οἱ μαθητὲς νὰ ἀποκτήσουν πρόσβαση σὲ γνώσεις καὶ δεξιότητες ποὺ ἀφοροῦν τὴν πραγματικὴ ζωή τους καὶ νὰ ξεπεράσουν δεισιδαιμονίες καὶ προκαταλήψεις.

Μιὰ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ὁ μύθος τῆς ἀνυπαρξίας τῆς ὁμοφυλοφιλίας στὴ φύση. Ἐρευνητὲς ἔχουν καταδείξει ὅτι πέραν κάθε ἀμφιβολίας ἡ ὁμοφυλοφιλία ὑπάρχει στὴ φύση καὶ δὲν ἀπαντᾶται μόνο στοὺς ἀνθρώπους. Ἔχουν παρατηρηθεῖ περιστατικὰ στοὺς χιμπατζήδες Bonobo, ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ πουλιά, ποὺ ζοῦν μιὰ ἐντελῶς ὁμοφυλόφιλη ζωή, ὅπως π.χ. κάποιες χῆνες καὶ πάπιες ἢ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ἀπὸ ἕνα εἶδος γλάρων. Καὶ φυσικὰ δὲν μποροῦμε νὰ παραλείψουμε ἕνα μέρος τῶν ζωικῶν εἰδῶν ποὺ εἶναι ἑρμαφρόδιτο. Οἱ δακτυλιοσκώληκες, τὰ καβούρια τὰ σαλιγκάρια, ἀχινοί, 21 οἰκογένειες ψαριῶν, ἀκόμη καὶ κάποια ἔντομα, συμπληρώνουν μιὰ σχετικὰ μεγάλη λίστα ἑρμαφρόδιτων ὀργανισμῶν, ὅπου βέβαια βρίσκονται καὶ πολλὰ φυτά. Ἂν μάλιστα προχωρήσουμε καὶ σὲ ἄλλους κατώτερους ὀργανισμούς, διαπιστώνουμε καὶ διαφορετικοὺς τρόπους ἀναπαραγωγῆς ὥστε μὲ σιγουριὰ νὰ μπορεῖ νὰ συμπεράνει κανεὶς ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία στὸν ἄνθρωπο εἴναι κορυφαιος σταθμός στη βιολογική του ἐξέλιξη, τὴν ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ ἀνακόψει καμία σκοταδιστικὴ θρησκευτικὴ προκατάληψη. 

Όπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέτος, ἡ Ἑλλαδικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ ἀποτελέσει ἀντικείμενο διαμαρτυρίας μὲ διαφορα happenings καὶ ἔξυπνα γραφιστικὰ ποὺ θὰ ἀναδεικνύουν τὴν «καταπιεστικὴ» -κατὰ το  LGBTQQI+ κίνημα- στάση της απέναντί του. Φέτος ὑπῆρξαν προτάσεις νὰ γίνουν διαμαρτυρίες καὶ γιὰ τὴν ἐξίσου ἀπαράδεκτη τακτική των φανατικῶν μουσουλμάνων νὰ ἐκτοξεύουν μέλη τοῦ LGBTQQI+ κινήματος ἀπὸ ταράτσες, ρετιρὲ καὶ ψηλὰ παράθυρα ἀλλὰ τελικὰ οἱ προτάσεις αὐτὲς ἀπορρίφθηκαν ὠς ισλαμοφοβικές καὶ ὡς ἐκ τούτου μὴ ἔχουσες θέση σὲ αὐτὴ τὴ γιορτὴ τῆς διαφορετικότητας καὶ τῆς ἀνεκτικότητας. 

Αυτό ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει σὲ καμία περίπτωση ἀνεκτὸ εἶναι ἡ ἄποψη πὼς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι διαστροφή. Πρόκειται γιὰ ἕνα λυμένο θέμα ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἤδη ἀπὸ τὸ 1973 ὅταν ἡ Ἀμερικανικὴ Ἕνωση Ψυχιάτρων, κατόπιν ψηφοφορίας μὲ 5,854 ὑπὲρ καὶ 3,810 κατά,  ἀφαίρεσε τὴν ὁμοφυλοφιλία ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν ψυχικῶν δυσλειτουργιῶν. Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἔκανε τὸ ἴδιο το 1992 ἀλλὰ ὄχι πλήρως. Βασικὸ ἐπιχείρημα ποὺ βάρυνε στὴν ψῆφο τῶν Ἀμερικανῶν Ψυχιάτρων ἦταν ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ψυχικὴ διαταραχὴ ἡ σεξουαλικὴ προτίμηση ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ νιώθει καλὰ μὲ αὐτή, εἶναι ἐξίσου λειτουργικὸς μὲ τοὺς ἑτερόφυλους καὶ δὲν τὸν κάνει νὰ νιώθει τὴν ἀνάγκη θεραπείας. Μὲ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἐπιχείρημα ζητοῦν τὴν κοινωνικὴ ἀποδοχὴ καὶ τὴ δικαίωσή τους καὶ ἄλλοι συνάνθρωποί μας μὲ διαφορετικὲς σεξουαλικὲς προτιμήσεις. Οἱ πολυσυντροφικοὶ (swingers),  οἱ οὐρολάγνοι, οἱ κοπρολάγνοι, οἱ γεροντόφιλοι, οἱ ζωόφιλοι ( ἀπὸ τοὺς ἄλλους), οἱ αὐτοζωόφιλοι, οἱ μυρμηγκόφιλοι, οἱ ἀγαλματόφιλοι καὶ πλῆθος ἄλλων καθημερινῶν κατὰ τὰ ἄλλα ἀνθρώπων, ἀπολύτως λειτουργικῶν ποὺ δὲν νιώθουν ἀνάγκη θεραπείας ἀναμένεται νὰ πυκνώσουν τὶς γραμμὲς τῆς Παρέλασης Ὑπερηφάνειας διεκδικώντας ἐλευθερία στὴ σεξουαλικότητα καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀποδοχή. 

Μελέτες ἔχουν καταδείξει ὅτι τὰ μέλη τοῦ LGBTQQI+ κινήματος εἶναι ἄνθρωποι μὲ αὐξημένο δείκτη εὐφυΐας, ἀνεπτυγμένη τὴν αἴσθηση τοῦ χιοῦμορ καὶ τῆς κουλτούρας, φιλάνθρωποι καὶ φιλόζωοι (κανονικοί). Ἐπίσης ἀλλεπάλληλες ἔρευνες καταδεικνύουν ὅτι ἔχουν μεγαλύτερη οικονομικη ἐπιφάνεια, ξοδεύουν περισσοτερα καὶ κάνουν ἀκριβότερες καὶ συχνότερες διακοπές, ὥστε κυριολεκτικὰ ἡ λύση στὴν Ἑλληνικὴ κρίση νὰ εἶναι ὁ gay τουρισμός. Τα gay ζευγάρια ἐπίσης εἶναι συνήθως ἀπαλλαγμένα ἀπὸ ἔξοδα παιδιῶν, φροντιστήρια καὶ ἄλλες γονεϊκὲς ἀνάγκες καὶ ἔτσι μποροῦν νὰ ξοδεύουν περισσότερα.

Σύμφωνα μὲ τὸ περιοδικό Fortune, ἡ πολιτεία τῆς Καλιφόρνια μόνο ὑπολογίζει ὅτι τὰ 50.000 gay ζευγάρια ποὺ ζοῦνε σὲ αὐτὴ ἀναμένεται νὰ ξοδέψουν 400 ἑκατομμύρια δολαρια καὶ νὰ εἰσπράξει ἀπὸ αὐτοὺς 31 ἑκατομμύρια ὡς ἔσοδα ἀπὸ τοπικοὺς φόρους. Το  LGΒΤQQΙ+ κίνημα δίνει πνοὴ στὴν Παγκόσμια Οἰκονομία καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ Δῆμοι Ἀθηναίων καὶ Θεσσαλονίκης, ποὺ νοιάζονται γιὰ τοὺς δημότες τους καὶ τὴν τοπικὴ οἰκονομία, θεωροῦν τὶς τοπικὲς Παρελάσεις Ὑπερηφάνειας κορυφαῖο Δημοτικὸ θεσμὸ πάνω στὸν ὁποῖο ἐπενδύουν γιὰ τὴν τοπικὴ ἀνάπτυξη. Καὶ πράγματι, ἡ ἐμπειρία τῶν παρελθόντων ἐτῶν ἔχει δείξει ὅτι οἱ Παρελάσεις Ὑπερηφάνειας δίνουν ὤθηση σὲ πλῆθος διαφορετικῶν ἐπαγγελματικῶν κλάδων ὅπως, ξενοδοχεῖα, ταξί, περίπτερα, καταστήματα ἐρωτικῶν βοηθημάτων, καλλυντικῶν, ἐσωρούχων καὶ φῶ μπιζού.

Τα παραπάνω δὲν πρέπει ὅμως νὰ μᾶς παραπλανήσουν καὶ νὰ μᾶς κάνουν νὰ πιστέψουμε ὅτι οἱ Παρελάσεις Ὑπερηφάνειας ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὰ λεφτά.  Η δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τς χώρας μας κου Τσακαλώτου θέτει τὰ πράγματα στὴ σωστή τους διάσταση. «Δὲν εἶναι ὅλα οἰκονομία. Εἶναι ἐξίσου σημαντικὸ τί γίνεται στὶς φυλακές, τί γίνεται στὰ δικαιώματα. Γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἐξίσου σημαντικὴ ἡ αὐριανὴ συγκέντρωση τοῦ Gay Pride.» Και πράγματι το Gay Pride εῖναι μιὰ γιορτὴ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Σύμφωνα μὲ τὴν κυβέρνηση ὅλοι οἱ Ἕλληνες θὰ πρέπει γιὰ λίγο νὰ ξεχάσουν το Survivor που τοὺς κάνει νὰ ξεχνοῦν τὴ μιζέρια τους καὶ νὰ βγοῦνε νὰ ἀγκαλιάσουν τo θεσμὸ τῆς Παρέλασης Ὑπερηφάνειας (αὐτὸν ποὺ διαφημίζεται καὶ στὴν τηλεόραση) καὶ γιατί ὄχι καὶ τοὺς ἴδιους τους συμμετέχοντες σὲ αὐτή. Νὰ σηκώσουν ψηλὰ τὴν πολύχρωμη σημαία, νὰ καμαρώσουν τὰ ὑπερήφανα νιάτα καὶ τοὺς τιμημένους ἀγωνιστὲς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, νὰ ἀτενίσουν μὲ ἐλπίδα τὸ αὔριο, μακριὰ ἀπὸ τετριμμένες μικροαστικὲς ἀγωνίες τοῦ τύπου, «πῶς νὰ πληρώσω τὸ ρεῦμα», «τί νὰ τοὺς βάλω νὰ φᾶνε» καὶ «πὼς θὰ πάρω τὰ φάρμακα». Νὰ δώσουν ἐπιτέλους σημασία σὲ αὐτὰ ποὺ πραγματικὰ ἀξίζουν, στὸ δικαίωμα το καθενὸς στὴ διαφορετικότητα καὶ τὴ σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση. 

29 πρεσβευτὲς ξένων χωρῶν ὑποστηρίζουν το Gay Pride στη χώρα μας! 
Αὐτοὶ ξέρουν! 
Ἐσύ, τί δὲν καταλαβαίνεις; 

Υ.Γ. Τὸ κείμενο εἶναι σατιρικὸ μὲν ἀλλὰ λέει μόνον -θλιβερὲς- ἀλήθειες. Ὅ,τι γράφτηκε ἀποτελεῖ ἀντιγραφὴ ἀποσπασμάτων ἀπὸ LGBTQQI+ ἄρθρα καὶ ἀπόψεις ἢ ἀρθρογραφία Μ.Μ.Ε. φίλα προσκείμενων στὸ κίνημα αὐτό.  Στόχος του εἶναι νὰ σατιρίσει τὸ θεσμὸ τῆς Παρελάσεως Ὑπερηφάνειας (αὐτὸν ποὺ διαφημίζεται  στην τηλεόραση ) καὶ τὴν πολιτικὴ ὑποστήριξης του  καὶ ὄχι νὰ ὑποκινήσει μίσος καὶ ἔχθρα κατὰ ὁποιουδήποτε. Εἴμαστε ὅλοι πλάσματα τοῦ Θεοῦ καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸς ὅλων εἶναι ὁ γράφων. 

Ἔχω κλειστοφοβία καὶ ὑψοφοβία. Ἀπὸ ὁμοερωτοφοβία δὲν πάσχω. Ὅποιος παρόλα αὐτὰ θελήσει νὰ μοῦ κάνει μήνυση γιὰ τὸ τελευταῖο ἀπὸ αὐτά, μὲ χαρὰ θὰ ὑπερασπιστῶ τὸν ἑαυτό μου καὶ τὸ Δικαίωμα ὅλων στὴν Ἐλευθερία τοῦ Λόγου ἐνώπιόν το Δικαστηρίου.
Τὰ στοιχεῖα τοῦ συντάκτη εἶναι γνωστά στις ἰστοσελίδες ποὺ θὰ κάνουν τὴν ἀρχικὴ δημοσίευση τοῦ ἄρθρου καὶ μπορεῖτε νὰ τὰ ἀναζητήσετε κατάλληλα.Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.