Τελευταίες αναρτήσεις

17 Μαΐου 2017

«Ἀ-συνέπεια Ἄ-παιδείας»

Τοῦ  Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα και Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

Συχνά –πυκνά, καταφέρομαι ἐνάντια στοὺς ἐπίδοξους «φωστῆρες», διαμορφωτές, ὑπουργούς, ἀναμορφωτές καί ποπερικούς «κοινωνικούς μηχανοδηγούς» τοῦ ὑπουργείου Παιδείας (λέμε τώρα!) καί τοῦ ὑπὸ διάφορες προβειές (ὅταν ἀπεκδύθη τοῦ σκοποὺ του καὶ ὑπέκυψε στὶς ὀρέξεις τῶν πολιτικῶν σκοπιμοτήτων) καὶ ὀνομασίες ΙΕΠ. Καὶ αὐτὸ ὄχι τόσο λόγῳ τῶν ἀπόψεών τοῦ οἱουδήποτε ἐξ αὐτῶν (ἄλλωστε ἀπόψεις ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν, ὅσες καὶ οἱ ἄνθρωποι!), ἀλλά λόγῳ τῆς ἐπιδεικνυομένης ἀσυνέπειάς των. 

Ἐξηγοῦμαι: βγαίνει πχ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΙΕΠ ἤ ὁ Ὑπουργός καὶ δηλώνει ὅτι θὰ περιληφθῇ στὰ βιβλία Ἱστορίας ὁ ἐμφύλιος 44-49 (σσ. ἡ «μοναδική ἑλληνική ἐπανάσταση, ἄν καί «ἀδύνατη», τοῦ 20ου αἰῶνος» κατά τόν πρῶτο),  διότι τά παιδιά πρέπει νὰ «μάθουν» κτλ. Λαμπρά! Κάποιος δάσκαλος κάποιος γονιός, κάποιος πολίτης, μπορεῖ νὰ τὸ δεχτῇ, ἀδιαμαρτύρητα. Ἄλλωστε δὲν εἶναι «ἱστορικός» γιὰ νὰ ἀμφισβητήσῃ κοτζάμ καθηγηταράδες κι’ἐν πάσει περιπτώσει, τὰ παιδιά πρέπει νὰ μαθαίνουν τὴν .... ἀλήθεια, ἔστω καί διὰ τῶν «μαύρων» σελίδων.

Οὐδείς ψόγος γιά τίς μαῦρες σελίδες.  Ἄλλωστε ὅλοι μάθαμε στό σχολειό γιά τόν ἐμφύλιο τοῦ ’21, ἐστω καί χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Καί πιάσαμε τό «κενό», ἀπό το 1823 στό 1825. Ὁπότε μεγαλώνοντας, πολλοί διερεύνησαν εἴτε ὡς φοιτητές εἴτε ἐγκυκλοπαιδικά, τό θέμα.

Ὁ ψόγος ἀφορᾶ τὴν ἀσυνέπεια τῶν ἐπίδοξων φωστήρων γιά τό περιεχόμενο. Ἁπό τόν τίτλο καί μόνο ἐμφανίζεται ἡ «ἐπίσημη» πολιτική καθαγίασης στὰ σχολεῖα, τῶν ἐγκληματικῶν πραξικοπηματικῶν δράσεων τῆς «ἀριστερᾶς» ἀποκαλῶντας τες ... ἐπανάσταση.  Καί ἄντε νὰ τὸ δεχθοῦμε, ἀφοῦ «αὐτούς θέλησε ὁ λαός» νὰ κυβερνήσουν. Καί νὰ ξεχάσουμε, προσωρινά, ὅτι ὁ λαός οὔτε δίδει οὔτε νομιμοποιεῖται νὰ δίδῃ, λευκή ἐπιταγή.

Τό βασικό πρόβλημα ἀσυνέπειας εἶναι ὅτι αὐθαίρετα καί σκόπιμα, ὑποτάσσουν τὴν σκοπιμότητα τῆς πολιτικῆς στὴν πολιτικὴ τῆς σκοπιμότητος. Περιορίζουν τόν ἐμφύλιο στήν περίοδο 1944-1949 καί δέν περιλαμβάνουν τό 1942 (οὔτε τό ’43), ὁπότε καί ἄρχισε ἐπίσημα ἀπὸ τὴν λεγόμενη ἀριστερά (τό ΚΚΕ τότε) διά τοῦ ΕΑΜ, ΕΛΑΣ ἡ ἐπίθεση ἐνάντια στίς Ἑλληνικές ἀντιστασιακές ὀργανώσεις. Ἀπό τὴν Β’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στό Κουκάκι, ὅπου ὁ ... στρατηγιστὴς Σιάντος, ἀπεφάσισε ὅτι «ὅλα θὰ πρέπει νὰ γίνουν μέσα στό ΕΑΜ εἰδ ἄλλως ὁ ΕΛΑΣ θὰ ἦταν «ἀναγκασμένος» νὰ διαλύσῃ ἠθικά ἤ φυσικά, κάθε πρόσωπο ἤ ὀργάνωση ποὺ δὲν ἤθελε συγχωνευθῆ μέ τό ΕΑΜ». Κι’αὐτά ἀπό τὰ δικά τους ἀρχεῖα! Κάτι ἤξερε ἀπ’ αὐτά ὁ Στ. Σαράφης, ποὺ ἀπὸ «προδότης», «ἁγιοποιήθηκε»,  μόλις συγχωνεύθηκε!

Καί γιά νὰ μὴν ὑπάρχῃ ἀμφιβολία ποιός εἶναι ὁ στόχος προσθέτει: ἡ λαοκρατική λύση τοῦ ἐσωτερικοῦ (!!) προβλήματος καί ἡ ἐφαρμογή τῶν στρατηγικῶν σχεδίων (τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, δηλαδή). Καί μάλιστα λίγο ἀργώτερα, ὁ Βελουχιώτης τονίζει, σὲ διαταγή του, ὅτι ὅποιος ελασίτης (δικός του δηλαδή) δὲν φροντίσει νὰ ξεκάνῃ μή εαμικούς ἀντιστασιακούς, θὰ περνᾶ λεπίδι. Μόνο ποὺ ἡ ὑπόθεση ἀντιστασιακός ἄρα ἐχθρός, σήκωνε πολύ νερό. Περιέλαβε ‘κατά λάθος’ κι ἁπλούς χωρικούς, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχαν τότε ... ψηφιακές ταυτότητες!

Τό ΕΑΜ καί βασιλικές ὁμάδες ἀντίστοιχα, ἐπέβαλλαν τρομοκρατία στήν ὕπαιθρο, συμμετέχοντας στὰ διεθνῆ παίγνια. Καί δὲν ἀποσκοποῦσαν στὴν ἀπελευθέρωση, ἀλλά εἴτε στὴν βαλκανικὴ κολλεκτιβοποίηση τῆς Ἑλλάδος οἱ μέν καί μάλιστα μέ παραχώρηση ἐθνικοῦ ἐδάφους, ὅπως βεβαίωσε ὁ Φλωράκης εἴτε στὰ ἀγγλικά συμφέροντα, ποὺ ὑπηρέτησε ὁ «οἶκος» Παπανδρέου, διαχρονικά, κάνοντας μόκο ἅπαντες γιά τὴν δολοφονία ἐν ψυχρῷ ἀπό πεῖνα 300.000 Ἑλλήνων τῷ 1941, μέ τόν ναυτικό ἀποκλεισμό τῶν Ἄγγλων. Μέ ἐθελούσια ὑποταγή ἀπὸ ὅλους (λίρες γάρ) σέ ὑπαλλήλους τῶν ἀγγλικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.

Εἶναι μᾶλλον πολύ, νὰ ἀναμένουμε γιὰ λόγους συνεπείας, ἀπό τὴν πρώτη φορά ἀριστερά κυβέρνηση, νὰ ὑπηρετήσῃ «πλέρια», τὴν μαύρη ἀλήθεια καί νὰ πάψῃ τό θυμιάτισμα τοῦ ΚΚΕ, δηλαδή τοῦ ἑαυτοῦ της, ποὺ «... μέ τόν Ζαχαριάδη ἔχει τεράστιες εὐθῦνες γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς μεταπολεμικῆς Ἑλλάδος σὲ ἄσυλο παραφρόνων ...».Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.