Τελευταίες αναρτήσεις

21 Μαΐου 2017

Ἡ Ἑλλάδα πού δέν ἀγάπησες!.. (μέρος 2ο)

συνέχεια από το 1ο μέρος 

Γράφει ο Παναγιώτης Δερματᾶς

Ἒτσι φθάσαμε στήν περιβόητη γενιά τοῦ Πολυτεχνείου! Αὐτήν πού καυχιέται ἀκόμη γιά τό γκρέμισμα καί πού δέν εἶχε κανένα σχέδιο γιά να κτίσει κάτι καινούριο ἐκτός ἀπό τό να ἐξαργυρώνει ἀτομικές ἐπιταγές γιά τούς ψεύτικους ἀγῶνες της! Μέσα ἀπό αὐτήν τήν γενιά, προῆλθαν καί οἱ παντός εἲδους ἀναρριχητές οἱ ὁποῖοι φόρεσαν καί τήν προβιά τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος!... 

Σέ ὃλον τόν σοβαρό κόσμο οἱ πνευματικοί ἂνθρωποι ἒχουν ἰδιαίτερη βαρύτητα πάνω στά ἐθνικά καί κοινωνικά δρώμενα, ἑνὼ ἐδῶ, ἒχουν καταντήσει θαυμαστές ἢ ἁπλοί ἀδιάφοροι θεατές ἐμπρησμῶν, ἐκτρόπων καί κάθε μορφῆς ἀσχημοσύνης μέσα στούς πανεπιστημιακούς χώρους! 

Κάτω ἀπό τήν παγερή ἀπουσία τους ἢ ἀνοχή, γίνονται ἐμπρησμοί καί καταστροφές σέ πανεπιστημιακά κτίρια, σέ δημόσιους καί ἰδιωτικούς χώρους, τά ὁποῖα πληρώνουν κυρτωμένοι ἀπό τά φορολογικά βάρη πολίτες. 

Ὃλους αὐτούς, τό σύστημα τοῦ ὁποίου αὐτοί εἶναι μέρος, ἀδυνατεί να συλλάβει ἢ ἐμποδίσει!.. Τό ἲδιο σύστημα πού συλλαμβάνει καί ἐξοντώνει ἓναν φτωχό κουλουρά ὁ ὁποῖος πουλᾶ τίμια για να μήν κλέψει ὃπως αὐτοί ... 

Ὃλοι αὐτοί, πουλώντας ψεύτικους ἀγῶνες καί "ἰδεολογίες", βολεύτηκαν ἂνετα στίς πλᾶτες τῶν δημιουργῶν οἱ ὁποίοι στενάζουν και ἀσφυκτιοῦν από τό βάρος τους. 

Ἀλλά Ἑλλάδα δέν μπορεῖ να εἶναι ὃλα αυτά ! Ἑλλάδα, μαζί μέ τόν τόπο σου, εἶναι ἡ ἱστορία του, ὁ συνάνθρωπός σου, εἶναι οἱ χαρούμενες παιδικές φωνές, εἶναι οἱ τίμιες κοινωνικές σχέσεις, εἶναι οἱ αἰώνιοι ἀγῶνες γιά τήν ἀλήθεια, στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν πραγματικά ἐλεύθερους ἀνθρώπους. 

Ἑλλάδα, δέν μπορεῖ να εἶναι τό σύστήμα που ὀνομάζουν "παιδεία" καί μέσα ἀπό τό ὁποῖο παράγονται: Ἀγράμματοι, ἀμόρφωτοι, ἀλαζόνες, ξέκωλα που εὐτελίζουν τήν ψυχική ὑπόστασι καί ἀνθρώπινη ὀμορφιά, μέ στόχο να ἒχουν φτηνά καί ἠθικά ἂνευρα ἐργαλεῖα πού θα στηρίζουν τούς ὑποτελεῖς σε ξένα συμφέροντα πολιτικούς κανιβάλους. Ὃλα αὐτα ἂν και τά κρίνεις ἀπρεπῆ τά δέχτηκες ἀδιαμαρτύρητα. Δέχτηκες να ἐξαναγκάζωνται σε μετανάστευσι οἱ ἂξιοι πού ἒκαναν τήν ἡρωϊκή ὑπέρβασι καί ἒγιναν πραγματικοί ἐπιστήμονες διότι σ'αὐτή τήν χώρα, χωρᾶνε μόνον οἱ μέτριοι καί τά ἀνεπαρκῆ δημιουργήματα τοῦ φαύλου συστήματος. 

Τό σύστημα αὐτό, παραδίδει τούς νέους στίς Σειρῆνες και στούς Λωτοφάγους γιά να ξεχάσουν τίς μεγάλες σκοπιμότητες τῆς ζωῆς. Ἐπειδή λοιπόν τό σύστημα διαπαιδαγωγήσεως σ΄αύτήν ἐδῶ τήν χώρα ἒχει καταντήσει δυσνόητο και σκοτεινό, εἶναι ἀνάγκη πρῶτα να καθορίζουμε μέ σαφήνεια, τί εἶναι αὐτό πού ἐξετάζουμε ... Ἐδῶ, νά ποῦμε δηλαδή, τί εἶναι ἡ πατρίδα μας που τήν ὀνόμασαν Ἑλλάδα καί ποιά εἶναι ἡ συμπεριφορά μας ἀπέναντι σ αὐτήν. 

Πατρίδα, δέν μπορεῖ να εἶναι ἡ Βαβυλωνία τῶν σκέψεων καί τῆς ἠθικῆς διότι μέσα ἀπό αὐτήν προέρχεται ἡ φθορά καί ἡ διάλυσις. Στοιχεῖο συνοχῆς τῆς κοινωνίας εἶναι ἡ ἱστορική μνήμη ὃταν αὐτή λειτουργεῖ στά πλαίσια τῆς ἀλήθειας και ὂχι τῆς διχαστικῆς σκοπιμότητας ὃπως τήν κατήντησαν τά διάφορα συμφέροντα που ἐξουσιάζουν μέ τρόπο ἂμεσο καί ἒμεσο τήν χώρα. Τήν ἱστορία, τήν ἒχουν μετατρέψει σε κομματική προπαγάνδα. Καί ὃσο περισσότερο παραδίδεσαι σ'αὐτήν , τόσο περισσότερο ἡ συνείδησίς σου κολυμπᾶ στό ἒρεβος. 

Εἶναι γεγονός ὃτι μεσα στίς σκοτεινές νύκτες τών γεγονότων του 2008 τό σύστημα κατάφερε να βρεῖ ἢ δημιουργήσει τό θῦμα δόλωμα πάνω στό ὁποῖο θα ἐκτονώσει τίς διαστροφές του ... 

Πρέπει λοιπόν κάθε χρόνονα καίγωνται περιουσίες πολιτῶν γιά νά τιμηθεῖ τό θῦμα, κάτω ἀπό τά ἀδιάφορα ἢ ὑποκριτικά βλέματα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος που μᾶς κυβερνᾶ στίς μεταπολιτευτικές δεκαετίες. 

Σκέφτηκες ἆραγε γιά ποιό λόγο τό σύστημα ἀντί γιά τήν ἑνωτική ἱστορία τῶν Κολοκοτρωναίων ψάχνει κάθε φορά να βρεῖ κάποιο θῦμα που να κινητοποιεῖ και φανατίζει τούς μαθητές;... 

Ἒβαλε ποτέ τό σύστημα στα σχολεῖα να ψάξουν οἱ μαθητές τίς συνθῆκες καί τα βαθύτερα αἲτια αὐτῶν τῶν πραγμάτων ὣστε να ἀντιληφθοῦν ὃτι στόν λαό, δέν υπάρχουν θύτες καί θύματα ἀλλα μόνον θύματα που στηρίζουν καί ἀναπαγάγουν τήν ἐξουσία τῶν μασκοφόρων δυνάμεων οἱ ὁποῖες τόν ἒφεραν ὡς ἑδῶ; 

Ὂχι τό σύστημα δέν θέλει τήν Ἑλληνική ἱστορία, οὒτε τήν Ἑλληνική σκέψι πού ἑνώνουν τόν λαό σε πορεία δημιουργική! Θέλει στήν θέσι ὃλων αὐτῶν τήν μαύρη περίοδο τῆς κατοχῆς πού ἀπέτυχε να μᾶς ὑποτάξει στόν ἀνατολικό "παράδεισο" καί αὐτη προσπαθοῦν να τήν ταυτίσουν με τήν Ἐθνική Ἀντίστασι! 

Τό μεγαλεῖο τῆς ἑνωμένης κοινωνίας πού ἒστειλε παγκόσμιο μήνυμα νίκης σε ὃλον τόν πλανήτη τό ἀποσιωποῦν καί τούς ἐνοχλοῦν οἱ μνῆμες που τιμῶνται στά σχολεῖα και στίς στρατιωτικές παρελάσεις! Μέ ὃλες αὐτές τίς πρακτικές πού μᾶς ἐπέβαλαν καί πού πολλοί ἀνόητα τίς ἐδέχτηκαν, τελματώσαμε παντοῦ και στίς συνειδήσεις ἐγκαταστάθηκε ἡ Βαβυλώνια πολυγλωσία. Μ'αὐτήν, ἀντιμετωπίζουμε τό παγκόσμιο βαρομετρικό τῶν κοσμογονικῶν ἐξελίξεων! 

Ἒτσι, τό τέρας μας περισφύγγει από παντοῦ κι ἐμεῖς ζοῦμε στόν κόσμο τῶν ἀτομικῶν παραισθήσεων. (Εὐρωπαϊκά ἀφεντικά, Κύπρος, Ιρακ, Γιουγκοσλαβία,Συρία, Τουρκία, φονταμενταλιστές κλπ...) 

Συνορεύουμε μέ μία χώρα πού παρά τά πεντακόσια χρόνια ἱστορίας της, δέν ὡρίμασε στήν ἠθική καί ἐξακολουθεῖ να βιώνει τίς ἲδιες ἀρχέγονες ἀξίες της που εἶναι ἡ ἁρπαγή και οἱ γενοκτονίες, στοιχεῖα γιά τά ὁποῖα ὂχι μόνον δέν αἰσθάνεται καμία ντροπή, ἀλλά ἀντίθετα σ'αὐτά στηρίζει τήν ἐθνική της ὑπερηφάνεια! 

Ἃρπαξε τήν γῆ τῶν γηγενῶν καί μετέτρεψε σε συστατικό της στοιχεῖο τίς ρηχές συνειδήσεις τῶν ὑποδουλωμένων πού μετεράπηκαν σε γενίτσαρους και ἀπετέλεσαν τόν κύριο κορμό τῆς ὑπάρξεως της. Οἱ ὑπόδουλοι πού ὀνομάστηκαν ραγιᾶδες, βίωναν μία διαρκῆ πάλι ἀνάμεσα στό εὒκολο πού εἶναι ἡ ἠθική ὑποταγή με πλούσια ἀνταλλάγατα καί στό δύσκολο πού εἶναι ὁ κακοτράχαλος δρόμος αὐτός τοῦ ἣρωα, τοῦ ὁδηγοῦ, τοῦ σύγχρονου Ἁγίου τόν ὁποῖο ἡ κυβέρνησις τῶν σοσιάλ ληστῶν, ἀποφάσισε σήμερα ὁλοκληροτικά να πετάξει στά σκουπίδια τῆς ἱστορίας! 

Γιά να ἀποκόψουν καταφανέστατα τήν νέα γενιά ἀπό τίς ἠθικές της καταβολές, αποδεικνύοντας συγχρόνως καί στόν τελευταῖο πανύβλακα, στόν παντοειδῶς βολεμμένο ἢ συμβιβασμένο, ὃτι ὁ λύκος, τό καύχημα τῶν νεογενίτσαρων, πέταξε ἐντελῶς τήν προβιά του ... Χάσαμε παντοῦ, κι ἐμεῖς τίς ἀπώλειες τίς ἑορτάζαμε ὡς νίκη τῆς "δημοκρατίας καί τῆς προόδου". Διαγράψαμε τό λαμπερό μας στῖγμα μέσα στόν χρόνο καί στήν ἱστορία και το ἀντικαταστήσαμε με ταπεινό σκουπίδι που το πατοῦν και το γελοιοποιοῦν τα παγκόσμια χαμαιτυπεῖα με τούς ἐκφραστές τους! 

Ἡ Ἑλληνική Γῆ, σοῦ προσέφερε τίς ἀξίες της σέ ὃλα τα ἐπίπεδα, στήν φύσι, στόν ὀρυκτό πλοῦτο, στήν διατροφή, σε σπάνια φυτά με θεραπευτικές ἀξίες πού ἐσύ τα περιφρόνησες γιά να ἱκανοποιήσεις μέ ψεύτικες ἀξίες τήν συμπλεγματική σου προσωπικότητα που ἒσπειραν μέσα σου ὀργανωμένα οἱ κατοχικές δυνάμεις μέσω τῶν νεογενίτσαρων πολιτικῶν ἐκφραστῶν τους. Ἑλλάδα, ἦταν τό ἐργοστάσιο που λειτουργοῦσε δίπλα σου καί ἒδινε διέξοδο στον συλλογικό πλοῦτο καί στήν ἐργασία . Σ' ένοχλοῦσε ὃμως τό ἐργοστάσιο, ὃπως σ'ἐνοχλοῦσε ἡ ἐμπορική ναυτιλία, τά ναυτηλιακά γραφεῖα τοῦ Πειραιᾶ, τα ναυπηγεῖα, τά μεγάλα πολυκαταστήματα, διότι ὃλοι αὐτοί πού τά κατεῖχαν, προκαλοῦσαν μέ τό "ἁμαρτωλό" τους παρελθόν τήν ἀναμάρτητη ὑπόστασί σου ἡ ὁποία προέκυψε μέσα ἀπό παρθενογένεσι ... 

Ἒτσι κατάφερες να τα σβήσεις ὑπέρ τῶν ξένων πολυεθνικῶν, ἢ να τα στήλεις στίς μεγάλες χῶρες τῆς Εὐρώπης στίς ὁποῖες στέλνεις τώρα τά παιδιά σου μετανάστες θεωρώντας ὃτι αὐτοί πού κατέχουν τίς ἐπιχειρήσεις στό ἐξωτερικό, ἒχουν ἐξαγνιστεῖ ἀπό κάθε προπατωρικό ἁμάρτημα τοῦ κεφαλαιοκράτη ... 

Καί ἀντί να προβληματίζεσαι που ἒδιωξες τά παιδιά σου ἀπό τήν πατρίδα τους, ἐκτρέφεις και ἐπιδεικνύεις τόν συμπλεγματικό σου "Ευρωπαϊσμό" ἑνῶ ἡ ποδάρα σου μυρίζει τσαρουχίλα !... 

Σ΄ἐνοχλοῦσε ὁ στρατός καί ἡ ἃμυνα τῆς χώρας! Ἒτσι ἀδιαφόρησες γιά τήν ἀναξιοκρατία στό στράτευμα καί τήν ὑποταγή του στά ξενόδουλα κομματικά καταγώγεια! Ἀδιαφόρησες πού σκότωναν τίς πολεμικές μας βιομηχανίες μέσα ἀπό κάθε μορφῆς ὑπονόμευσι καί ἒστειλαν τίς θέσεις ἐργασίας σέ χῶρες που τώρα σε χλευάζουν καί ποδοπατοῦν, ἑνῶ ἐσύ πούλησες τήν ἀνοχή σου με ἀντάλλαγμα μία ἀντιπαραγωγική θέσι στό δημόσιο! Πείστηκες ἀπό τήν κομματική ἀγυρτεία ὃτι ὁ στρατός καί ἡ ἃμυνά μας, διαταράσσουν τήν "εἰρήνη", ὃτι τό Αἰγαῖο "δέν ἒχει σύνορα", ὃτι "τό Αἰγαῖο ἀνήκει στά ψάρια του", ἀδιαφόρησες γιά τήν ἃμυνα μέχρι πού βρέθηκες σήμερα γυμνός καί μοναχικός στόν κόσμο, ἀντιμέτωπος μέ πρωτοφανεῖς πολεμικές μηχανές πού ἒφτιαχναν οἱ γείτονές σου γιά τό δικό σου κεφάλι ὃλα αὐτα τά χρόνια πού στήριζες ἢ ἀνεχόσουν τήν κάθε κομματική ἀκολασία! 

Κατάλαβέ το φίλε! Εἶσαι στό σημεῖο μηδέν! Ἒτσι κατάντησες τήν ἱερή σου στέγη! Παράγκα τοῦ Καραγκιόζη! Εἶναι τό μόνο καταφύγιο πού διασφάλιζε τήν ζωή σου. Αὐτό δέν μπορεῖ πλέον νά σε προστατεύσει ἀπό τίς συνεχεῖς καταιγίδες γιά τόν πρόσθετο λόγο ὃτι ἒχουν ἐπιλεκτικά μερίδιο καί νέοι ἒποικοι! Ἂν λοιπόν κατάλαβαμε κάτι ἀπό ὃλα αύτά, ἂς μηδενίσουμε ἐπειγόντως τόν μετρητή (κοντέρ) τῆς συνειδήσεώς μας και ἂς ξεκινήσουμε ἀπό τήν άρχή ! Διότι οἱ ψυχικές τροφές πού τρέφουν τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων ἀπό τά πρῶτα βήματα τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους με ἀποκορύφωσι τήν σημερική ἐποχή, δέν ἦσαν τροφές ζωογόνες ἀλλά δηλητήρια θανατερά πού στόχο εἶχαν να ἀφανίσουν ἓναν λαό ὁ ὁποῖος ἂντεξε τίς χειρότερες δοκιμασιες στήν ἱστορία τοῦ κόσμου καί ὁ ὁποῖος ἒχει προσφέρει τά μέγιστα στήν ἀνθρωπότητα!

Παναγιώτης ΔερματᾶςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.