Τελευταίες αναρτήσεις

17 Ιανουαρίου 2017

«Ἀλλαγὲς στὶς θέσεις “εὐθύνης” στό Δημόσιο!»

Τοῦ  Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα και Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος 

Ἄλλη μιἀ ἀ-νοησία ὁλκῆς προωθεῖται, ποὺ αὐτὴ τὴν φορά θὰ εἶναι ... δομημένη μὲ ἐπάλληλα φύλλα συκῆς, μὲ σκοπὸ νὰ διατηρησουν τὴν μόνιμη ἀφαίρεση δικαιώματος ἀποφὰσεων ἀπὸ τὴν τεχνοδομή, μὲ παράλληλη τεχνητή μοριοδότηση γιὰ τὴν ἐπιλογὴ ἡμετέρων σὲ διακομματικὴ συνεννόηση. Καὶ τό βαφτίζουν βελτιστοποίηση τῆς δημόσιας διοίκησης, ἀποτελεσματικό ὀργανόγραμμα, παραγωγικές μονάδες καὶ ἄλλα φληναφήματα. 

Ἐξηγοῦμαι: εἶναι, Κύριοι, οἱ νῦν διευθυντές πχ τῶν διευθύνσεων τοῦ Ὑπ. Παιδείας, ἱκανοί γιά διεύθυνση; Ἐὰν ὄχι, γιατί τοὺς .. ἔχετε ἐκεῖ; Ἐὰν ναὶ, ἐπιλέγεις ἕναν διὰ κληρώσεως γιὰ 5-ετὴ θητεία Γενικοῦ Διευθυντοῦ ὡς μόνιμου ὑφυπουργοῦ, μέ ὑποχρεωτικὴ ἀποχώρηση μετά. 

Εἶναι οἱ νῦν Προϊστάμενοι ἱκανοί γιά προϊστάμενοι; Ἐὰν ὄχι, διώχτους; Ἐὰν ναί ἐπιλέγεις διά κληρώσεως ἕναν, ἄνευ ἐπανατοποθετήσεως, γιὰ 3-ετὴ θητεία Διευθυντοῦ. Τὸ ἴδιο γιὰ τοὺς τμηματάρχες, γιά 2-ετῆ θητεία.προϊσταμένου καὶ γιὰ τοὺς ὑπαλλήλους για 1-ετῆ θητεία Τμηματάρχου (πάντα διά κληρώσεως ἄνευ ἐπανατοποθετήσεως). 

- Μέ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Μόνιμου Ὑφυπουργοῦ οὐδείς πληρώνεται ἐπίδομα θέσεως ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως ἔχει λιγώτερο χαμαλίκι. Ἄντε νὰ πάρουν 1 ἐπί πλέον χρονολογική ἑβδομάδα ἄδειας τό χρόνο θητείας τους καὶ ὅσα ἔξοδα παραστάσεως πραγματικά κάνουν.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὅποιοι εἶναι ἀνίκανοι ἀφ'ἑνὸς θὰ ἀποσύρονται ἀπὸ τὶς κληρώσεις χωρίς δικαίωμα, μέχρι ὁλοκλήρωσης θητείας ὅλων τῶν ὑπολοίπων καὶ ἐπι πλέον οἱ ἀξιολογήσεις θὰ γίνονται αὐτονόητα σοβαρές. 

Φυσικά προϋπόθεση ἐπιτυχίας τῆς δημόσιας διοίκησης εἶναι: 
α) νὰ ἀφαιρεθῇ κάθε ἐξουσία καὶ ἀπόφαση τακτικοῦ περιεχομένου ἀπὸ τοὺς ὑπουργοὺς ὑφυπουργούς, ΓΓ, καὶ ἐννοεῖται "συμβούλους". Σύμβουλοι τῶν ὑπουργῶν εἶναι οἱ διευθυντές. Αὐτοί, μὲ τὴν τεχνοδομή, ὑλοποιοῦν τὰ στρατηγικά σχέδια τοῦ ὑπουργοῦ.  

β) Κάθε διοικητικό ἐπίπεδο ἔχει ἀποκλειστική ἁρμοδιότητα ἀποφάσεων. Πουθενά τό ἀσκέρι τῶν πολιτικῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφασίζῃ γιά τακτικά θέματα. Ἀκόμα κι ὁ Ὀμπάμα ΔΕΝ μπορεῖ νὰ παρέμβῃ οὔτε κατ'ἐλάχιστον (ὄχι πῶς διαννοεῖται), στὶς ἀποφάσεις τοῦ τελευταίου ὑπαλληλίσκου σὲ γκισέ!

γ) Εἶναι γελοῖος ὁ ἑσμός τῶν χιλιάδων ὑπουργικῶν ἀποφάσεων. Ὁ ὑπουργός Παιδείας πχ, νὰ ὑπογράφῃ ἕνα κάρο ἀποφάσεις "'εξαιρετικὰ ὑψηλῆς πολιτικῆς «ἁρμοδιότητος»" ὅπως πχ ἀπόφαση γιὰ τὰ ... διαλείμματα τοῦ νηπιαγωγείου καὶ ἄλλα τέτοια στρατηγικά! 

Αὐτό εἶναι τό πρόβλημα τῆς δημόσιας διοίκησης καί θά παραμένῃ ακόμα κι ἄν ἔλθῃ ὁ ἴδιος ὁ Σόϊμπλε νὰ ἀναλάβῃ. Ἀφοῦ τό μόνο ποὺ ἐπιτρέπεται στόν ὑπάλληλο εἶναι νὰ .... εἰσηγῆται!! 

Κι' ἔπειτα θέλουν νὰ τόν κρίνουν (καὶ βολικά ἀπορρίψουν) στὸ ἀν παίρνῃ ἀποφάσεις!! 

- Ἤ, τό ἀστεῖο, θὰ ρωτᾷνε λέει, τοὺς ὑποψηφίους διευθυντικούς, μἐ situational interview!!! Ἐδῷ, ὅταν τὄμαθαν, θἄπαθαν σίγουρα άποπληξία, ὁ Γκάρυ, ἡ Λίζα καὶ οἱ υπόλοιποι, ποὺ εἰσήγαγαν τόν ὅρο, τῷ 1980!! (Latham, G. P., Saari, L. M., Pursell, E. D., & Campion, M. A. (1980). The situational interview . Journal of Applied Psychology, 65, 422–427).  

- Γιὰ νὰ ἀποφασίσῃ τί ἀκριβῶς ποὺ ἀπαγορεύεται διὰ ροπάλου; Ποιὸς ἠλίθιος ὑπάλληλος, θὰ δράσῃ χωρίς δεδομένη διαδικασία; Γιὰ νὰ φάῃ τὸ κεφάλι του καὶ νὰ πληρώνῃ καὶ δικαστικά; Ποιὸς πχ. "χαζός" δάσκαλος, θὰ δώσῃ ντεπόν στόν πονοκεφαλιασμένο μαθητή του; Ποιός "ἀ-νόητος" δάσκαλος, θὰ βάζῃ ἀσκήσεις (homework) γιά τό σπίτι, ὅταν ἐπικρεμᾶται «ὑπουργική ἀπόφαση» ὑψίστης ἀπαγορευτικῆς ... ἀσαφείας;  

Ὄχι γιὰ νὰ ξέρουμε τί ἀνοησίες λένε, οἱ μαθητευόμενοι μάγοι, πρασινο γάλαζο ρόζ κοπῆς, ὁμοδοξοῦντες διαχρονικῶς!



Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.