Τελευταίες αναρτήσεις

14 Ιανουαρίου 2017

Πορίσματα του 57ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου Μεγάλου Βασιλείου: «Παιδιὰ στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ»

Τό 57ο Παιδαγωγικό Συνέδριο τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» διεξήχθη στὰ Ἐκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».


• Παιδιά, γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί βρισκόµαστε ὅλοι πλέον στήν ψηφιακή ἐποχή, στήν ἐποχή πού «ὁ καθένας µέσῳ τοῦ διαδικτύου µπορεῖ ν’ ἀλλάξει τόν κόσµο», ἀλλά καί νά ἀλλοιωθεῖ ριζικά ἀπό τόν κόσμο. Τό πρῶτο, λίγοι, ἐξαιρετικά προικισμένοι, μποροῦν νά τό κατορθώσουν· ἀπό τό δεύτερο κινδυνεύουμε ὅλοι, ἰδιαίτερα τά παιδιά. 

• Ἄµεση καί ταχύτατη διακίνηση τῆς πληροφορίας εἶναι τά στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν τήν ψηφιακή ἐποχή. Παράλληλα ἡ ἁλµατώδης ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας κάνει ὥστε ἡ κάθε νέα γενιά νά µεγαλώνει µέσα σέ πολύ διαφορετικό τεχνολογικό πλαίσιο σέ σχέση µέ κάθε προηγούµενη καί ἑπόµενη. Ἡ τεχνολογική πραγµατικότητα τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς εἶναι συνεπῶς µιά διαρκῶς ἀνανεούµενη πρόκληση γιά τήν ἐπικοινωνία καί τίς σχέσεις µεταξύ παιδιῶν καί µεγαλυτέρων. 

• Ἡ ἀνάπτυξη τῶν τεχνολογιῶν Πληροφορικῆς καί Ἐπικοινωνιῶν κατά τίς δύο τελευταῖες δεκαετίες ὁδήγησε στό τρίπτυχο: Διαδίκτυο, Ἀσύρµατα δίκτυα κινητῆς τηλεφωνίας, Ἔξυπνες φορητές συσκευές. Ἀναφορικά µέ τούς χρῆστες τῶν «ἔξυπνων κινητῶν» (Smartphones) συνιστᾶται ἡ ἐκλογικευµένη καί µέ ἀπαραίτητα µέτρα ἀσφαλείας χρήση τῶν συσκευῶν αὐτῶν, καθώς, παράλληλα µέ τή διευκόλυνση πού παρέχεται λόγῳ τῶν πολλῶν τους ἐφαρµογῶν, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά καταστοῦν οἱ χρῆστες ἕρµαια τῶν κυβερνοεγκληµατιῶν, µέ τήν εἰσχώρηση τῶν τελευταίων στήν ἰδιωτική τους ζωή καί περιουσία. Φειδωλή χρήση τῶν κινητῶν τεληφώνων ἐξασφαλίζει καί θωράκιση τῆς ὑγείας ἀπό ἀρνητικές σ’ αὐτήν ἐπιδράσεις ἀπό τήν ἠλεκτροµαγνητική ἀκτινοβολία. 

• Σηµαντικότατη ἐφαρµογή τῶν τεχνολογιῶν τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς ἀποτελοῦν καί τά «Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης», τά ὁποῖα ἔχουν καταστεῖ ἐξαιρετικά δηµοφιλή καί δηµιουργοῦν µιά ἐντελῶς νέα πραγµατικότητα στόν κυβερνοχῶρο γιά τούς τοµεῖς τῆς ἔρευνας, ἐκπαίδευσης, ἐµπορίου καί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Πολλά τά ὀφέλη τους – εἰδικά στόν τοµέα τῆς ἐκπαίδευσης – ἀλλά καί πολλοί οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν ἀλόγιστη χρήση τῶν µέσων αὐτῶν ἀπό µαθητές ἀλλά καί ἐνηλίκους. Πέραν τῶν ἄλλων ἡ ἄκριτη ἔκθεση προσωπικῶν καί οἰκογενειακῶν δεδομένων κρύβει σοβαρούς κινδύνους. 

• Πρόσφατες µετρήσεις δείχνουν πώς 3,5 δισ. ἄνθρωποι εἶναι χρῆστες τοῦ Internet, ἐνῶ 1,6 δισ. οἱ χρῆστες τοῦ Facebook, µέ δείκτη µάλιστα αὐξητικό. Ἡ εὐρύτατη διάδοση τῆς χρήσης τοῦ Διαδικτύου καί γενικῶς τῶν νέων τεχνολογιῶν Πληροφορικῆς καί Ἐπικοινωνιῶν δἐν εἶναι πουθενά τόσο ἐµφανής ὅσο στή ζωή τοῦ σύχρονου ἐφήβου. Αὐτό δηµιουργεῖ ἕνα σύνολο δυσκολιῶν ἀπό τήν κατάχρηση τῶν νέων αὐτῶν τεχνολογιῶν ἀπό τά παιδιά, πολλά ἀπό τά ὁποῖα παρουσιάζουν δείγµατα ἐθισµοῦ καί ἐξάρτησης, ἰδίως µάλιστα στήν ἐνασχόλησή τους µέ διαδικτυακά παιχνίδια πολλαπλῶν ρόλων. 

• Ἀπαιτοῦνται πολλές καί σοβαρές προσπάθειες καί προσεκτικοί χειρισµοί προκειµένου νά διασφαλιστεῖ ἡ προστασία τῶν εὐαίσθητων ἡλικιακῶν ὁµάδων ἀπό τήν ἀλόγιστη χρήση τοῦ Διαδικτύου. Γιά τήν ἀσφαλή, ἠθική, δηµιουργική καί ὀρθολογική χρήση του ἀπό τά παιδιά ὀφείλουν νά συνεργαστοῦν γονεῖς, σχολεῖο καί εἰδικοί ἐπιστήµονες. Εἰδικά οἱ γονεῖς καί οἱ ἐκπαιδευτικοί καλοῦνται νά διαπαιδαγωγήσουν, ἐνδυναµώσουν καί θωρακίσουν τά παιδιά ἀπό τούς κινδύνους τοῦ ψηφιακοῦ κόσµου. Ἐνεργής ἐνασχόληση µέ τά παιδιά ἀπό µικρῆς ἡλικίας, ἀναζήτηση δηµιουργικῶν τρόπων ἀξιοποίησης τῆς τεχνολογίας, ἀλλά καί παροχή ἐναλλακτικῶν προτάσεων ἐκτός ὑπολογιστῆ – ἐπαφή τους µέ τόν ἀληθινό φυσικό κόσµο – μέσα σέ πλαίσιο κατανόησης και ἀγάπης συνιστῶνται ἰδιαιτέρως. 

• Ὁ κάθε χρήστης τῶν διαφόρων µέσων τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καλεῖται νά δώσει ἀπάντηση στό δίληµµα: Πρόσωπο ἤ ψηφιακή προσωπικότητα; Ὁ τρόπος πού χρησιµοποιοῦµε τήν τεχνολογία ἀντανακλᾶ σέ αὐτό πού εἴµαστε. Ἡ καλή χρήση τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρµογῶν προϋποθέτει φόβο Θεοῦ καί ἀρετή. Ἡ χρήση τῶν ψηφιακῶν µέσων νά εἶναι εὐχαριστιακή, ὅπως ἁρµόζει σέ Ἐκεῖνον πού µᾶς χάρισε τήν τεχνολογία, καί ὄχι φίλαυτη καί ἐγωκεντρική.

Δείτε βίντεο και το πρόγραμμα στην Τράπεζα ΙδεώνShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.